SOUTHERN ZONE

March 29th, 2022

 • Arero district, Borana – The OLA took action against regime forces that were moving from Dire district to Liban district resulting in 10 enemy combatants being killed and 15 being injured.
 • Goro Adola district, Guji – The OLA took action against regime forces sent to capture Adadi town resulting in 11 enemy combatants being killed and 16 being injured. Later the same day, the OLA took action against reinforcements sent to Adadi, resulting in 22 enemy combatants being killed and 17 being injured.
 • Saba Boru district, Guji – The OLA took action against regime forces moving through Sire Buqi resulting in 18 enemy combatants being killed and 15 being injured. In the same district, the OLA took action against regime forces in Loko Hurbuqesa resulting in 8 enemy combatants being killed and 15 being injured.

March 30th, 2022

 • Liban district, Guji – The OLA took action against a regime military outpost in Laga Gula resulting in 7 enemy combatants being killed and 11 being injured.
 • Goro Adola district, Guji – The OLA took action against the remnants of regime forces around Adadi town resulting in 9 enemy combatants being killed.
 • Bule Hora district, Guji – The OLA took action against regime forces stationed on the outskirts of Bule Hora town in an area called Yabasiret. 27 enemy combatants were killed and the contingent’s commander was captured (video).
 • Wadara district, Guji – The OLA captured the regime military camp in Wadara town after a battle that resulted in 7 enemy combatants being killed and 8 being injured.
 • Goro Adola district, Guji – After the regime deployed more of its forces to captured Adadi district, the OLA took action against them as they were moving through Ada Qararu resulting in 19 enemy combatants being killed and 11 being injured. 9 of the 11 injured later died in Nagale Borana Hospital.

March 31st, 2022

 • Wadara district, Guji – The OLA took action against a regime military convoy passing through Handoya Kino resulting in 12 enemy combatants being killed.
 • Adola Rede district, Guji – The OLA took action against regime forces in Abulo Udo resulting in 10 enemy combatants being killed and 8 being injured.

April 1st, 2022

 • Gumi-Eldalo district, Guji – In battles that occurred in Malka Lammi, Malka Guba, and Malka Roqa, the OLA routed regime forces inflicting 168 casualties and injuring over 200 enemy combatants. 58 rifles, 80 pistols, 42 grenades, and several 1000 rounds of ammunition were also captured. 2 soldiers and a colonel were also captured.

April 4th, 2022

 • Liban district, Guji – The OLA took action against regime forces rallying in Goro Qullubi resulting in 15 enemy combatants being killed and 21 being injured.

April 9th, 2022

 • Galana district, Guji – The OLA routed a contigent of the SNNPR Special Police which deployed from Yirgacheffe into Oromia. 10 enemy combatants were killed and several more were injured.

April 10th, 2022

 • Wadara district, Guji – The OLA took action against a 14 vehicle convoy carrying regime forces to Darara. 31 enemy combatants were killed and 33 were injured (out of which 19 later succumbed to their injuries).
 • Liban district, Guji – The OLA took action against a convoy of 25 vehicles carrying Somali Special Police which entered Oromia as part of the Abiy regime’s “30 day operation”. 28 enemy combatants were killed and several weapons were captured.

April 16th, 2022

 • Goro Adola district, Guji – The OLA took action against regime forces in Harqalo resulting in 26 enemy combatants being killed and 29 being injured.

CENTRAL ZONE

April 4th, 2022

 • Dagam district, North Shawa – The OLA took action against regime forces in Leman Qare resulting in 45 enemy combatants being killed.

April 17th, 2022

 • Hidhabu Abote district, North Shawa – The OLA took action against a regime military convoy resulting in over 50 enemy combatants being killed.

April 20th, 2022

 • Gindabarat district, West Shawa – The OLA routed the regime’s offensive on Gindabarat district inflicting over 100 casualties. The regime military utilised several ZU-23 guns as well as smaller artillery weapons but were unable to dislodge OLA forces.


By olaspox

13 thoughts on “OLA Update #23 / 20th April, 2022”
 1. Dhimmi Belbeltuun Oromoon Irratti Xiyyeeffatuu Qabu, Oromiyaa Walaboote (INDEPENDENT OROMIA) Addatti Ijaaruudha
  ____________________________________
  Qabsoon bilisummaa Oromoo kan waggoota dheeraadhaaf godhame, gootota Oromoo qaqqaalii nyaatee, WEERARTOOTA Abashaa mootomseera. Sababni isaas, gareewwan ”Itoophiyummaa haguuggatanii” qabsoo Oromoon gaggeessutti seenan hundinuu, ummata keenya addaan qoodanii, tokkummaan saba keenya akka diiggamu godhuu irratti waan hojjataniif. Hardhas karaa adda addaattiin kanumatu hojjatamaa jira.

  Waggoota 150 “Gita Bittaa Abashaa” (Abyssinian Colonial Rule) keessatti, maqaa ”tokkummaa Itoophiyaa” jedhuun, WEERARTOONNINII fi ergamtoonni isaanii, lammiiwwan Oromoo kan ”kumaatama torbaa olitti” shallagaman (mor than 7 million) fixaniiru. Bara dhufee darbu mara qabsoo diddaa garbummaa keessatti wareegama olaanaa erga kafalaniin booda diina aangosuun namummaa dhabuu ta’a.

  HUMNOOTA BIYYOOTA ALAA, KAN GOSA BICUU ISAANIIF MASAKKAMTU AANGOMSUU BARBAADANIIN SOBAMANII, MURNA BICUU ISAAN AANGOMSAN JALATTI GIDIRAMUUN, isa dhumaatiif dhaabbachuu qaba. Ammaan booda, Impayera Itoophiyaa ”kan ilmaan Oromoo nyaattee” ”ilmaan Minilikii aangose” ijaaruun dhumateera. Waggoota 40n booda, kaayoon ganamaa kan qabsoo bilisummaa Oromoo, WBO dhaan bakkatti deebi’ee, qabsoon abbaa biyyummaa ”Oromoo, Oromoo, urgaayeera.” Jijjiiramni WBOn ammaantana mooraa qabsoo Oromoo keessatti godhe kun, yoomiyyuu caalaa akkaOromoon akka mataa olqabatu godheera.
  The dark era of building Menelikian “PRISON HOUSE” empire is over. Hereafter, the Oromo SONS and DAUGHTERS will not pay unnecessary sacrifice to celebrate “Colonial Model Unitary Theory” and “Nafxanya Hegemony.”

  Oromoon, WBO waliin hiriiree, wareegama kamuu kafalee, biyya isaa bilisoomsee, addatti mootummaa isaatiin buluu qaba. Warri bara dhufee darbu mara, ”Itoophiyummaa Minilikii” leellisanii, Oromoo burjaajessanii, Impaayera Itoophiya kan QARREE DU’AA irra jiru (The Dying Empire) surphuudhaaf raafaman, osoo ofsirreessanii gaarii natti fakkaata. Siyaasaa daldalaa kan “Birmadummaa Itoophiyaa” jedhuun, ummanni Oromoo bara-baraan duguugamuu hin qabu.

  WEERARTOONNI seenaa irraa hin baranne, Oromummaa fi Oromiyaa balleessina jedhanii, ”LOLLI DUGUUGGAA SANYII KAN DHUMAA (ZAMACHA MINILIK), OROMO IRRATTI LABSANII,” Oromo fixuu ittifufaniiru. Kanaafuu, lammiiwwan Oromootiif dhimma belbeltuu kan ta’uu qabu, ”OROMIYAA WALABOOMTE” – ’INDEPENDENT ORIMIA’ ijaaruudha.

 2. Dhimmi Belbeltuun Oromoon Irratti Xiyyeeffatuu Qabu, Oromiyaa Walaboote (INDEPENDENT OROMIA) Addatti Ijaaruudha

  [REVISED VERSION]
  ____________________________________
  Qabsoon bilisummaa Oromoo kan waggoota dheeraadhaaf godhame, gootota Oromoo qaqqaalii nyaatee, WEERARTOOTA Abashaa mootomseera. Sababni isaas, gareewwan ”Itoophiyummaa haguuggatanii” qabsoo Oromoon gaggeessutti seenan hundinuu, ummata keenya addaan qoodanii, tokkummaan saba keenya akka diiggamu godhuu irratti waan hojjataniif. Hardhas karaa adda addaattiin kanumatu hojjatamaa jira.

  Waggoota 150 “Gita Bittaa Abashaa” (Abyssinian Colonial Rule) keessatti, maqaa ”tokkummaa Itoophiyaa” jedhuun, WEERARTOONNINII fi ergamtoonni isaanii, lammiiwwan Oromoo kan ”kumaatama torbaa olitti” shallagaman (more than 7 million) fixaniiru. Bara dhufee darbu mara qabsoo diddaa garbummaa keessatti wareegama olaanaa erga kafalaniin booda diina aangosuun namummaa dhabuu ta’a.

  HUMNOOTA BIYYOOTA ALAA, KAN GOSA BICUU ISAANIIF MASAKKAMTU AANGOMSUU BARBAADANIIN SOBAMANII, MURNA BICUU ISAAN AANGOMSAN JALATTI GIDIRAMUUN, isa dhumaatiif dhaabbachuu qaba. Ammaan booda, Impayera Itoophiyaa ”kan ilmaan Oromoo nyaattee” ”ilmaan Minilikii aangose” ijaaruun dhumateera. Waggoota 40n booda, kaayoon ganamaa kan qabsoo bilisummaa Oromoo, WBO dhaan bakkatti deebi’ee, qabsoon abbaa biyyummaa ”Oromoo, Oromoo, urgaayeera.” Jijjiiramni WBOn ammaantana mooraa qabsoo Oromoo keessatti godhe kun, yoomiyyuu caalaa akka Oromoon mataa olqabatu godheera.

  The dark era of building Menelikian “PRISON HOUSE” empire is over. Hereafter, the Oromo SONS and DAUGHTERS will not pay unnecessary sacrifice to celebrate “Colonial Model Unitary Theory” and “Nafxanya Hegemony.”
  Oromoon, WBO waliin hiriiree, wareegama kamuu kafalee, biyya isaa bilisoomsee, addatti mootummaa isaatiin buluu qaba. Warri bara dhufee darbu mara, ”Itoophiyummaa Minilikii” leellisanii, Oromoo burjaajessanii, Impaayera Itoophiya kan QARREE DU’AA irra jiru (The Dying Empire) surphuudhaaf raafaman, osoo ofsirreessanii gaarii natti fakkaata. Siyaasaa daldalaa kan “Birmadummaa Itoophiyaa” jedhuun, ummanni Oromoo bara-baraan duguugamuu hin qabu.
  WEERARTOONNI seenaa irraa hin baranne, Oromummaa fi Oromiyaa balleessina jedhanii, ”LOLLI DUGUUGGAA SANYII KAN DHUMAA (ZAMACHA MINILIK), OROMO IRRATTI LABSANII,” Oromo fixuu ittifufaniiru. Kanaafuu, lammiiwwan Oromootiif dhimma belbeltuu kan ta’uu qabu, ”OROMIYAA WALABOOMTE” – ’INDEPENDENT ORIMIA’ ijaaruudha.

 3. Yakki Daldala Siyaasaa Dhiifama Hin Qabu: Ayyaan-Laallattoonni Lola Duguuggaa Sanyii (Zamacha Minilik) Duuba Taa’anii, Abiy Waliin Shira Xaxan, Gatii Ulfaataa Kafan

  [REVISED VERSION]
  ___________________________________
  Akkuma Woyyaaneen waggoota 27 guutuu maqaa “OLF” jedhu kan kijibaatiin OPDO ofjala hiriirsitee, ummata Oromoo, keessattuu gootota fixaa turte san, hardhas Bilxiginnaan (PPn) Abiy Ahmad “Ayyaan-Laallattoota” (Internal Mercenaries) meeshaa godhatee, maqaa kijibaa kan “SHANEE” jedhuun ‘DUULA DUGUUGGAA SANYII (Zamachaa Minilik) ummata Oromoo irratti labseera. Diina ifatti beekkamu caalaa, kan Oromoo jireenya dhoowwaanii WEERARTOOTA aangosan, warra ‘fuula lama muldhisaanii’ (Double-Faced Agents) ALBEE LAMAAN NYAATUU BARATANIIDHA. Yeroo ammaa kana, gantoonni “eenyummaan isaanii hin beekkamne” (Wearers of Invisible Identity), kan saba Oromoo keessaa bayan, akkuma baratame, Oromoo ‘koomee diinaa jala galchuudhaaf’ harka lafa jalaatiin shira xaxuu dhima duraa godhatanii hojii eegalaniiru.

  Bara 1978 iraa eegalee hanga hardhaa, Oromoo fi Oromiyaa kan diigan, “Xawalwwaallotaa” fi “Ayyaan-Laallattoota” ofgurguruu jireenya godhataniidha. Yammuu ”qabsoon abbaa biyyummaa finiinee,” WARAANNI BILISUMMAA OROMOO (WBOn) diina kuffisee kufaa jiru kanatti, falmii WEERARTOOTA Minilikii irratti godhamu kana fashaleessuudhaaf jecha, duulli karaa warra daldala siyaasaa gaggeessaniitiin ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, yoommiyyuu caalaa hammaateera. Osoo ”LOLLI MINILIK” (Zamacha Minilik) Oromoo irratti labsamee, ilmaan sabaa akka bineensaatti adamfamanii ajjeefamaa jiran, osoo qabeenyi ilmaan Oromoo gubatee manca’u, osoo ummanni keenya kumaatamaan buqqa’nii beelaan dhuman, akka waan “Mootummaan Oromoo” biyya bulchaa jiruu fakkeessanii, Abiy Ahmad waliin “shira xaxuun,” yakka dhiifama hin qabneedha. Akkuma ammaan dura irra deddeebi’ee dubbadhetti, ”Gantuun” biyya hin qabdu, eenyummaa fi amantii hin qabdu, aadaa, duudhaa fi safuu hin beektu. Rakkoon walxaxaan Oromiyaa keessatti muldhatu kana irraa kan madde. BARA DHUFEE DARBU MARA OROMOO FAKKAATANII KAN ILMAAN OROMOO FIXAN, DALDALTOOTA “EENYUMAAN ISAANII” DHOKSAA TA’EEDHA. Daldalli siyaasaa kan akkanaa isa dhumaatiif biyya Oromoo keessaa dhabamu qaba.
  Kanaafuu, BASAASTOTAA fi GAR-LAMEE (Middle-Runners) qabsoo abbaa biyyummaa jalatti dhokatanii, bara dufee darbu mara ilmaan Oromoo ficcisiisuu aadaa godhatan, ofkeessaa buqqisuun yommiyyuu caalaa DHIMMA BELBELTUU ta’ee argameera. Yeroo ammaa kana, Oromoo cabsanii WBO balleessuudhaaf jecha, QARSHIIN Abiy Ahmad Ayyaan-Laallattoota bituudhaaf dhangalaasu, BILIYOONA (BILLION) heddutti kan shallagamu akka ta’e nibeekkama.

  Jaarraa 21ffaa keessatti, ‘daldalli siyaasaa’ kan Oromoo balleessuu irratti hundaa’e, baldhinaan akka gaggeeffamaa jiru gadi fageenyaan quba qabna. “Otuu beeknuu huuba waliin,” jedha Oromoon. Diina waliin wal-irratti hin duullu jenneetti beekaatuma obsinee laalaa jirra malee, yakki karaa “Xawalwwaallotaa” fi “Ayyaan-Laallattootaatiin” ummata Oromoo irratti hojjatamu, kan daangaa darbeedha. Wanti hundinuu yeroo isaa eeggatee ifa ba’uu eegaleera. Ammaan booda, qabsoon ”daldaltoota siyaasaa” irratti godhamu KAN HAMMAATE TA’A. Waggoota 44 darban guutuu (1978-2022), WEERARTOOTA yakkamtoota waliin ilmaan saba fixanii ficcisiisanii ABBOOTII QABEENYAATA’UUN aadaa warra ITOOPHIYUMMAA LEELLISANII ta’eera. Kana jechuun, ummanni Oromoo dachee isaa badhaatuu dhuunfatee nagayaa jiraachuudhaaf, hunda dura, DIINA ISA FAKKAATEE WEERARTOOTA waliin jireenya isa dhoowwe irratti duula dhumaa godhuu qaba.

  Akkuma sila jedhe, warri gantummaa filatanii, qarshiidhaan bitamanii, qabeenya horatan, quphattoota Minilikiitiif meeshaa ta’anii Oromoo cabsuu jireenya godhataniiru. WEERARTOONNI soda tokko malee ifatti gadi bayanii “Oromummaan badu qaba,” “Oromoon biyya hin qabu,” jedhanii akka lallaban godhaniiru. Diraamaan diinummaa kan ‘maqaa Oromummaatiin’ ummata Oromoo irratti hojjatamu, gadi fageenyaan hubatamuu qaba. WAAN UMMANNI OROMOO YAKKAMTOOTA WEERARTOOTAAF TUMSAN OFKEESSAA QULQULLEESSUU DADHABEEF, hardha jaarraa 21ffaa keessatti, ‘saamtonni’ isa keessaa bayan, ilmaan sabaa fixanii diina mootomsaniiru. Farri daldala siyaasaa irratti hundaa’ee ummata keenya jireenya dhoowwaa jiru kun, hatattamatti furmaata waaraa argachuu qaba.

  BOORA’U MALEE QULQULLAA’UUN HIN DANDA’AMU.

 4. Is PP’s Negotiation Drama in Nairobi Aimed at Hijacking OLA’s Shining Achievement (Victory)?
  _________________________________
  In Ethiopian history, every political change (power shift) is followed by complex problems, genocidal violence and ethnic cleansing simply because the intervention of ’biased foreign powers’ often leads to empowering incompetent, unscrupulous and dishonest individuals who not only work as foreign agents, but also colonize their own people. This was what happened in Ethiopia after 1974, 1991 and 2018. Abiy Ahmad came to power illegally through ‘delusional conspiracy’ and still those who brought this ‘terrorist criminal’ to power tend to buy time for him. Playing unfair games with Abiy is dangerous. If the DRAMA of NEGOTIATION IN NAIROBI (KENYA) is to save the “Prison House” Ethiopian empire of ‘Menelikians,’ then those who work for Abiy Ahmad as ‘INVISIBLE SPYIES’ (basaastuu hin muldhanne) will suffer the consequence of playing dirty political games in favour of ‘Nafxanya hegemony.’ We will never allow anyone who tries to “negotiate Oromo freedom.” Abiy Ahmad has declared “Genocidal War” (Zamacha Minilik) on the Oromo nation. The Oromo Liberation Army (OLA) is now BLEEDING to “DECOLONIZE” the colonized territory (Oromia). THERE HAS NEVER BEEN A TIME IN HISTORY WHEN A COLONIZED NATION ACHIEVED ITS FREEDOM THROUGH NEGOTIATION. “NON-VIOLENT RESISTANCE” IN OROMIA IS NOW DEAD. ARMED STRUGGLE IS THE ONLY SOLUTION TO BILXIGINNAA’S “GENOCIDAL WAR” AND “FASCISM” IN OROMIA. THE AGENDA OF ‘NEGOTIATION MUST BE RAISED AFTER THE REMOVAL’ OF ABIY AHMAD.

  When the TPLF seized power in 1991 with the help the United States, the Oromo Liberation Army was ready to defend its territory (Oromia) against the occupying force of Tigray and Eritrea. The “figure-headed” OLF leaders, Lencho Leta (Yohannes Leta) and Gelasa Dilbo (Yohannes Benti) accepted the “Sham Negotiation” and “Military Encampment” plan designed by the United States, TPLF and EPLF. The “Military Encampment Conspiracy” resulted in the death of 40,000 Oromo Liberation Army (OLA). At present, Abiy Ahmad and his supporters are terribly panicked by OLA’s ‘DECISIVE VICTORY’ over “PP’s” “PROXY WAR.” The so-called NEGITIATION PLAN IN NAIROBI could possibly aim at “HIJACKING” OLA’S ARMED STRUGGLE for FREEDOM.

  The QEERROO “Non-Violent Revolution” of 2014-2016 and the unparalleled sacrifice the ‘Patriotic Force’ paid, forced the TPLF to relinquish power in 2018. The monument victory achieved by Qeerroo and the peaceful transition was HIJACKED by Abiy Ahmad who was brought to power by the United States. The business-as-usual way of thinking does not work anymore.

 5. Is PP’s Negotiation Drama in Nairobi Aimed at Hijacking OLA’s Shining Achievement (Victory)?

  [REVISED VERSION]
  ________________________________________
  In Ethiopian history, every political change (power shift) is followed by complex problems, genocidal violence and ethnic cleansing simply because the intervention of ’biased foreign powers’ often leads to empowering incompetent, unscrupulous and dishonest individuals who not only work as foreign agents, but also colonize their own people. This was what happened in Ethiopia after 1974, 1991 and 2018. Abiy Ahmad came to power illegally through ‘delusional conspiracy’ and still those who brought this ‘terrorist criminal’ to power tend to buy time for him. Playing unfair games with Abiy is dangerous. If the DRAMA of NEGOTIATION IN NAIROBI (KENYA) is to save the “Prison House” Ethiopian empire of ‘Menelikians,’ then those who work for Abiy Ahmad as ‘INVISIBLE SPYIES’ (basaastuu hin muldhanne) will suffer the consequence of playing dirty political games in favour of ‘Nafxanya hegemony.’ We will never allow anyone who tries to “negotiate Oromo freedom.” Abiy Ahmad has declared “Genocidal War” (Zamacha Minilik) on the Oromo nation. The Oromo Liberation Army (OLA) is now BLEEDING to “DECOLONIZE” the colonized territory (Oromia). THERE HAS NEVER BEEN A TIME IN HISTORY WHEN A COLONIZED NATION ACHIEVED ITS FREEDOM THROUGH NEGOTIATION. THE “NON-VIOLENT RESISTANCE” IN OROMIA IS NOW DEAD. ARMED STRUGGLE IS THE ONLY SOLUTION TO BILXIGINNAA’S “GENOCIDAL WAR” AND “FASCISM” IN OROMIA. THE AGENDA OF ‘NEGOTIATION MUST BE RAISED AFTER THE REMOVAL’ OF ABIY AHMAD.

  When the TPLF seized power in 1991 with the help of the United States, the Oromo Liberation Army was ready to defend its territory (Oromia) against the occupying force of Tigray and Eritrea. The “figure-headed” OLF leaders, Lencho Leta (Yohannes Leta) and Gelasa Dilbo (Yohannes Benti) accepted the “Sham Negotiation” and “Military Encampment” plan designed by the United States, TPLF and EPLF. The “Military Encampment Conspiracy” resulted in the death of 40,000 Oromo Liberation Army (OLA). At present, Abiy Ahmad and his supporters are terribly panicked by OLA’s ‘DECISIVE VICTORY’ over “PP’s” “PROXY WAR.” The so-called NEGOTIATION PLAN IN NAIROBI could possibly aim at “HIJACKING” OLA’S ARMED STRUGGLE for FREEDOM.

  The QEERROO “Non-Violent Revolution” of 2014-2016 and the unparalleled sacrifice the ‘Patriotic Force’ paid, forced the TPLF to relinquish power in 2018. The monumental victory achieved by the Qeerroo and the peaceful transition was HIJACKED by Abiy Ahmad who was brought to power by the United States. The business-as-usual way of thinking does not work anymore. Enough is enough. THE OROMO SONS and DAUGHTERS ARE BLEEDING NOT LIVE IN A “COSMETIC COLONIAL WORLD” OF MENELIKIANS. Abiy Ahmad and the “MIDDLE-RUNNER” political traders cannot and will not overjoy on the grave of OUR HERO MARTYRS.

 6. Jaarraa 21ffaa Keessatti, Itoophiyummaa Weerartootaa Jiraachisuuf Dhama’uun, Yakka Dhiifama Hin Qabne: Osoo Lolli Duguuggaa Sanyii (Zamacha Minilik) Oromoo Irratti Labsamee Jiru, Qabsoo Hidhannoo Kan Diina Raase Ukkaamsuuf Shira Xaxuun, Abidda Hin Dhaamne Ofirratti Bobeessuudha
  ____________________________________
  Seenaa saboota bilisummaaf lolatanii keessatti, qabsoon ”HIDHANNOOTII” fi qabsoon ”KARAA NAGAYAA” kan WAL-UTUBU malee, kan WAL-FALLESSUU miti. Kana jechuun, yoomillee taanaan, gareen qabsoo NAGAYAA gaggeessu, diina qawwee hidhatee ummata isaa fixuuf tumsa ta’ee, garee HIDHATEE WEERARTOOTAAN LOLU akka hiikkatu gaafii dhiyeessee hin beeku. Wanti maqaa qabsoo karaa nagayaatiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru garuu kanaan faallaadha. Weerartoota ”PP” kan ummata keenya fixaa jiran osoo argan, ija cufatanii, LOLA BILISUMMAAF gaggeeffamu gufachiisuudhaaf ’dhakaa garagalchuun,’ diinaaf ulee ta’uudha. Yakka bara 1991 ’LEENCOO LATAA’ faati qabsaa’ota Oromoo, keessattuu WBO irratti hojjatan san deebisuuf raafamuun, DHIIGA ILMAAN OROMOO IRRATTI QOOSUUDHA.

  Akkuma ammaan dura jala sararee barreessetti, seenaa qabsoo Oromoo keessatti, kan QABSOO OROMOO GURGURATANII, OROMOO FICCISIISANII, bara dhufee darbu mara WEERARTOOTA AANGOMSAN, WARRA FUULA LAMA MULDHISANII, ALBEE LAMAAN NYAATUU aadaa godhataniidha. Ammas INJIFANNOO WBOn GALMEESSAA JIRU KANA UKKAAMSUUDHAAF jecha shira guyyaa guyyaan ”PP” waliin hojjatamaa jiru quba qabna. Haalli akkanaa kun isaa dhumaatiif dhaabbachuu qaba. Yoo kun ta’uu baate, gatiin warri DALDALA SIYAASAA jireenya godhatan kafalan ulfaataa dha.

  OSOO ABIY AHMADII fi WEERARTOONNI DHIIGA SABA KEENYAA DHANGALAASAN BIIYYA OROMOO KEESSAA HIN QULQULLAA’IN, WAA’EE ARAARAA SOBAA HAFARSSUUN, DIINAAF HUMNA TA’UU DHA.

 7. Gaafii fi Deebii Obboo Jawaar Mohammed Waliin Godhame Ilaalchisee Yaada Kenname
  _______________________________________
  Akkuma Jawaar Mohammed “KFOtti” galeen, karaa facebookiitiin (facebook) xalayaa barreesseefiin ture. Xalayaa kana irratti, akka inni erga biyyatti deebi’ee irbuu ummata Oromootiif gale dhiisee, dogoggora hin barbaachifne keessa gale, akka gorsaatti ittihimeen ture. Taateen ammaa kun waan ani yeroo san hubachiisuu yaale kan calaqqisiisuudha. Jawaar Mohammed, nama osoo siyaasaan cimaa ta’uu, akkuma ani gaafa duraa ittihime san, ‘walxaxiinsa siyaasaa’ biyya sanii (Ethiopian Political Complexity) gadii fageenyaan hubatee, hayyoota waliin mar’atee, tasgabbaa’ee, amanamaa ta’ee, ummata waadaa galeef hojjachuu irratti rakkoo guddaa akka qabu ifatti muldhata. Akkaataan adeemsaa isaa kun, gaafii heddu kaasaa jira. Akka ilaalcha kiyyaatti, rakkoon Jawaar Mohammed qabu keessaa inni ijoon, ADDUNYAA fi MULDHATA WAL-FAALLESSAN AKKA TOKKOTTI LAALUU ISAATI (PERCEIVING THE TWO ANTAGONISTIC WORLD AND IDEOLOGIES AS COMPLEMENTARY). “Yaadaa fi muldhata wal-balleessan” akka tokkotti laaluun ammoo, dhugaa lafa jiru irraa fagaachuu qofa osoo hin taane, DHUGAA UMMATA KEENYA AWWAALUUDHA. BAKKA LAMA DHAABBATANII, GARA MARA FAKKAATANII, NAMA DHUGAA TA’UUN HIN DANDA’AMU. Jawaar Mohammed kana hubatuu qaba. Eenyumman isaa gaafii keessa galeera. Akka Prof. Meraraan godhe san, yoma waan hunda ifatti dubbachuu irraa ofqusates, duguuggaa sanyii kan weerartoonni Nafxanyaatii fi ERITREA ummata keenya irratti raawwachaa jiran, gadi fageenyaan dubbachuutu isa irraa eeggama.
  Erga kana jedheen booda, deebii inni kenne irraa waan hubdhe, armaan gaditti tarreessee kaayeera.
  1. “Oromoon biyya hin qabu,” “Oromummaan baduu qaba, “eenyummaa Oromoo dhabamuu qaba,” jedhamee ifatti lallabameera. Jawaar Mohammed, haala akkanaa keessatti, “weerartoota” humna qawweetiin dachee Oromoo “dhuunfatanii, duguuggaa sanyii saba keenya irratti gaggeessan kanneeniif “quuqama” muldhisuun isaa nama dhkubsa.
  2. Kan maraa caalu ammoo, WEERARTOOTA EENYUMMAA OROMOOTII fi JIREENYA OROMOO (Oromo National Existence) WAAKKATAN, akka salpaatti laaluun, uumata keenya tuffachuu bira darbee, haamilee dinatti horuudha.
  3. Jawaar Mohammed, bifa kamiinuu taanaan, lolli akka barbaachisaa hin taane dubbateera. Dhugaadha. Garuu, “DIBBEE LOLAA RUKUTUU” (Beating a Drum of War), jedhee, “jimlaadhaan” dubbachuun isaa, gonkumaa fudhatama hin qabu. ‘Gootota’ keenya (WBO) kan saba isaanii jiraachisuudhaaf diinaan lolanii fi ‘WEERARTOOTA’ dhiiga saba qulqulluu dhangalaasan, akka tokkotti laalee farrajuun isaa, eenyummaa Jawaar Mohammed gaafii keessa kan galchuudha. Oromoon dhugaa qaba. Dhugaa isaa argachuuf ammoo, lolatuun mirga isaa akka ta’e Jawaariif galuu qaba.
  4. Jawaar, deebii isaa keessatti, akka ilma Oromoo tokkotti oflaalee, haala suukkaneessaa ummanni keenya keessa jiru, ajjeechaa jimlaa kan weerartoonni Amaaraatii fi ERITREA ummata keenya irratti raawwachaa jiran, dubbachuu dhiisee, waa’ee “ITOOPHIYAA” fi “ITOOPHIYUMMAA” qofa irratti xiyyeeffachuun isaa, eenyummaa isaa irratti SHAKKII guddaa uumeera.
  5. Akka sabboonaa Oromoo tokkotti, waa’ee yakkamtoota “Faannoo” jedhamanii, “Liyyuu Hayilii” (Para-military) Amaaraatii fi “WEERARTOTA ERITREA” irratti ergaan inni ummata Oromootiif dabarse tokkos hin jiru. Raajiidha.
  6. Obboo Jawaar, IMPAAYERA ITOOPHIYAA kan ilmaan Oromoo QAQQAALLI nyaatte, jiraachisuudhaaf falmuun isaa, TUFFII SEENAA SABA KEENYAATIIF QABU MULDHISA. Dhugaa dubbachuudhaaf heddu nama gaddisiisa. Impaayerri Oromoodhaaf “MANA HIDHAA” (PRISON HOUSE) ta’e kun, “GITA BITTAA GARBUMMAA” (Colonial Rule) irrati kan bocameedha (ijaaraamedha). SIRNI QENXEE (Monolithic System) kan Nafxanyoonni hordofan, kana irratti kan hunddaa’eedha.
  7. Jawaar Mohammed, QABSOON KARAA NAGAYAA akka CUFAME osoo beeku, QABSOO HIDHANNOO kan ummata Oromoo baraaruudhaaf gaggeeffamu, ija hamtuun laaluun isaa, iccittii heddu ofkeessaa qaba.
  8. Gabaabbinatti, deebii isaa kana keessatti, Jawaar “OROMUMMAA” “ITOOPHIYUMMAA” Abashaa jala aanssee, quuqama warra KAABAATIIF qabu ifatti muldhiseera. Qaaniidha.
  Akkuma ammaan dura irra deddeebi’ee baldhinaan barreesetti, yoo qabsoon Oromoo finiinee, diina muddamsuu keessa galchee, sabni keenya bilisummaa dhandhamuutti dhiyaatu hundumaa, MOOTUMMOONNI WEERARTOOTAA DIRAMAN hojjachuu fi SHIRA XAXUU aadaa godhataniiru. Yeroo ammaa kana, LOLLI BILISUMMAA (LIBERATION STRUGGLE) kan “WBOn” Oromiyaa keessatti gaggeessuu, GAREE SAAMTOTAA (MAFIA) kan Abiy Ahmad hoogganu, MUDDAMSUU keessa galcheera. DUULLI AMMA IMPAAYERA ITOOPHIYAA BARAARUUDHAAF” gaggeeffamaa jiru, kaayoon isaa tokkoof tokko. Innis, akkuma bara 1991 ‘LEENCOO LATAA’ faati “Woyyaanee” fi “Shaabiyaa” waliin godhan san, ummata Oromoo burjaajessanii, WBO dhaa fi QABSOO inni gaggeessu ukkaamsanii, Nafxanyootaa fi kittillayyoota isaanii AANGOMSUUDHA. Dhaloonni QUBEE tooftaa diinaa kan ‘dulloome’ kana bira darbeera.

 8. Unconstitutional Ruling of Mafia Style and the Danger of State Terrorism in Ethiopia: The Jungle Law Politics and the Savage Temper of Expansionists

  [REVISED VERSION]
  _________________________________
  In a literal sense, Mafia is defined as a hierarchically structured organization of criminals in a community that engaged in vandalism, inciting violence, killings, plunder (robbing), smuggling, racketeering, trafficking and other criminal activities. Mafia groups can be classified into two groups; namely ‘legal’ and ‘illegal.’ The former occurs in a form of ‘terrorist regime’ and the latter refers to the secretly organized criminal groups within that fascistic regime. Mafia syndicates use their power not merely to gain economic advantage for themselves, but also use their power to exercise absolute domination and fascism. From the late 1980s Military Junta (Communist DERG) led by Mengistu Haile-Mariam to the EPRDF of Meles Zenawi (1991-2017) and PP (Bilxigina) of Abiy Ahmad (2018-2022), Ethiopia has been ravaged by ‘Neo-Mafia Forces’ characterized by savagery of conquest. The emerging of lawless ‘Communists’ and ‘Converted Marxists’ does mean the mounting of unseen political atrocities, genocidal violence, civil wars, ethnic cleansing and irreparable destruction in the country.

  The socio-political, economic and moral definition of power must rest in the results desired and achieved. The achieved desires should not be abused and criminalized. In contemporary Ethiopian political landscape where the domination of one group by another exists, power and evil are symbolically connected. In this case, what is achieved by criminal regimes only creates a Code of Silence, dichotomy of ideas and subservience, but also continues to be a threat to the existence of the colonized people. Surely ’absolute power’ corrupts members of the ruling segment absolutely in their capacity to control others. This implies that the submerged and disempowered nation is also no less corrupting of the soul and individual capacity. In other words, the unqualified power use corrupts both the user (ruler) and the victim (the ruled). What we conclude here is that contemporary “Mafia model dictatorship” in Ethiopia and the mismanagement of power are not only the driving force of ethnic hostility, sectarian violence, genocidal wars and horror, but also the expression of identity deficit, racism and professional failure. The metaphor of Meles Zenawi’s “sham Federalism” and “developmental theory” of the past, Abiy Ahmad’s “MEDEMER” narrative of today, and the imperialistic application of those blanket theoretical constructions remained the ‘centre of destructions’ in the colonized territory (Oromia).

  From 1991 to 2022, the old “EPRDF” of regime of Meles Zenawi and the new ‘FAR-RIGHT’ party (PP) of Abiy Ahmad, which are different sides of the same coin, constitute ‘legally’ and ‘illegally’ (clandestinely) organized criminal’ forces of different kinds. The former protects the latter from the law; and both are mutually supportive. As any criminal groups elsewhere (e.g. Italian and US Mafia of the past), the ‘Organized Criminals’ in Ethiopia as part of power and economic dominance, are also part of ruthless exploitation of modern times. Economic sabotage, political fraud, conspiracies, lawlessness, oppressive laws, unconstitutional measures, money laundering, making horror genres, violence, mass murder in the name of law enforcement and arbitrary executions of opposition groups are the distinctive characteristics of a ‘terrorist state of Mafia’ in Ethiopia.

  In this sense, the political mismanagement and the abuse of power in Ethiopian empire are not merely limited to being authoritarian. As mentioned above, from the late 1980 to the present, Ethiopia politics has been controlled by ‘Ethio-centric’ Mafia led by ‘Neo-Menelikians’ whose overriding aim is to enforce colonial fascism under the cover of “Ethiopian Sovereignty” narratives.

  With the emergence of EPRDF of Meles Zenawi and MEDEMER-based Bilxigina (PP) of Abiy Ahmad in 1991 and 2018 respectively, the criminal individuals (Mafia groups) also organized themselves both underground (e.g. EZEMA) and legally as part of the repressive regimes to control both political power and all the profitable economic sources of the country. Such groups often seek ‘unbounded power outside the Constitution and the established legal system.’ They are politically motivated to dominate the whole population through an act of terror, intimidation, incarceration and the use of coercion. In these failed regimes, the brutalized and criminalized members of the military (army), Federal police, regional police, local Militia, Para-Military Liyyu Hayil), hired mercenaries, repressive security forces, the invisibly operating kidnappers and killing snipers within that security structure, political cadres and the central organs, are all ‘unconstitutionally empowered’ as ‘terrorizing criminal forces.’ They are organized and trained by the Mafia-oriented leaders to stifle popular voices, progressive citizens and patriotic figures, particularly the QEERROO and QARREE.

  The Sicilians faced the same situation in Italy in the 19th century and the organized gangs were not part of the state as we now see in modern dictatorial regimes in Ethiopia. The island was totally dominated by Organized Gangsters (killers) and isolated from other parts of the country. With the exception of time and place, the brutal subjugation, ruthless exploitation, excessive use of force, incarceration, genocide, in one sense, governing through fear and terror that we have witnessed in the last 31 years in Ethiopian colonial empire are the reflection of this sinister political project of Mafia.

  Lefort (2011) has stated that the extremist leadership of the EPRDF/TPLF made a complete U-turn when it came to power in 1991 – promising democratization and a free market economy. Abiy Ahmad continued with the same failed political style. In fact, duplicating the same mechanisms of communist engineering and political fashion based on tight ‘democratic centralism’ that had been so useful for seizing power, the ‘PP,’ like ‘EPRDF’ continued to consolidate its control to the point of achieving borderless power.

  Today, due to the effective support of foreign powers and international FAR-RIGHT groups, Ethiopian empire led by ‘Bilxigina’ (PP) of Abiy Ahmad has also continued to be de facto ruled by a ‘Monolithic Party system’ (one-party system) dominated by a handful of incompetent haters and violent members, mainly the Menelikians), who are not only over-represented, but also drained the wealth of in the country, particularly Oromia.

  This achievement of political and economic upper-hand cannot be divorced from what Jean François Bayart calls a “Thermidorian Situation” characterized by the Revolution of Savage Ambitions and Interests. The new “Colonial Custodians” of ‘PP’ (Bilxigina)’ are turning into dominant classes of MAFIA via the primitive accumulation of capital that comes with holding power and exploitation; according to the classical procedure of straddling institutional, family and business interests. It uses this political hegemony to accumulate wealth or the means of production under the cover of ‘Economic Liberalism’ (free trade); just to ‘join the global criminal market.

  Like Sicily island of the 19th century, contemporary Ethiopia has faced enormous challenges related to leadership and peaceful co-existence. As already indicated, Ethiopian Mafia-modelled regime is so despotic that it controlled and isolated the people by Creating a Peculiar System of Justice for its members outside of the country’s Constitution. From highest to lowest, each MAFIA FAMILY is highly protected. This complex system of self-seekers is attended by the use of “Code of Silencing” through ‘terrorism,’ ‘detention,’ kidnapping, harsh treatment and killings. At present, ‘no one is accountable’ for any kind of criminal act committed in the country. For instance, mass murdering in the day light, luting, burning houses, slaughtering and destroying of domestic animals by the PP armed forces can be taken as a case in point. As it happened in the eras of the EPRDF/TPLF, Abiy Ahmad’s depraved authorities and the criminal forces organized by his ‘FAR-RIGHT Party – Bilxigina/EZEMA, not only operate freely in the country, but also privileged, armed, protected and authorized to persecute, attack, detain and kill citizens who struggle for justice. The Menelikians, including Abiy Ahmad, who are the core stage players in the racial-oriented ‘PP,’ are now exercising the old colonial method of ‘Code of Suppressing’ the colonized people, particularly the Oromo, by means of organizing dozens of ‘repressive institutions’ just to control both political power and the economy. This led to forced impoverishment of the Oromo people.

  Ethiopia is one of the developing countries in Africa whose successive failed regimes of the Semitic minority, together with the ‘Organized Criminal Forces’ within each dictatorial regime have reduced the country to an ‘Isolated Island’ marked by ‘corrupted institutions,’ ‘Racist Legislations’ and ‘Criminalized Legal Order.’ From 1991 to 2022, the country has been ruled by the terrorist regimes of EPRDF and Bilxigina (PP), which not only renewed ‘Sicilian-modelled Mafia,’ the imperialistic Kingdoms of Menelik and Haile-Sellasie, but also introduced a complex system of economic criminality which led to unseen ‘inflation,’ local currency ‘devaluation’ and ‘absolute poverty.’ Today, the Ethiopian empire is not merely a country ruled by the ‘Lawless Mafia,’ but also reduced to a “Beggar State” which heavily depends on “aids” and “loans.”

  At present, the Nafxanyaa regime led by Abiy Ahmad, declared the “Martial Law” (Command Post) in different regions of Oromia. In so doing, he exposed the Oromo people to both economic and political disaster. Colonel Abiy Ahmad is committed to the politics of race wherein he focused on dividing people on the basis of their “ethnic origin” and “religion.” He has targeted the Oromo people as his major enemies. Currently hundreds of thousands of Oromo nationals are detained and many more are decimated because of being Oromo. In general, political power and resources of the country are totally controlled by members of the “Mafia Club.” The illegal ruling group of ‘PP’ has no mandate to lead the country. It merely operates as “Lawless Mafia” whose prime goal is to govern through an act of terrorism, polarization and racial discrimination.

  In Ethiopian failed political system, the “Criminal Forces” embraced by Abiy Ahmad’s dictatorial regime serve as the stifling ‘arm of the state. For this reason, they will never be held accountable for the crime of theft, arbitrary killings and atrocities of any kind. This takes as to the point that the current socio-political and economic structures in Ethiopia have parallel history with the ‘Mafia Criminal system’ of the early 1960s in the West, particularly Italy and USA; a situation in which the art of governing through fear and lawlessness became order of the day.

  Protecting the widespread network of the ‘Organized Crime’ within and outside of the government from the law, and encouraging criminality through criminalized military and repressive judiciary underscore the character of the colonial regime of the EPRDF/TPLF of the past and the present criminal regime of Bilxigina/EZEMEA of Abiy Ahmad. Like the dictatorial regime of the Derg, individuals are recruited, promoted and rewarded not on the basis of the ability they demonstrate through hard work, intelligence and professional competence, but for their racial origin and for perpetrating the crime of silencing popular voices. In short, each depraved member of the polity has been granted a peculiar system of justice and privileges. PP’s ‘Crime Syndicates’ as part of international criminal societies, own abundant capital and have controlled strictly all the political and business sectors in the country through the force of militarism and mass murder.

  The conspiracy of silencing the voice of citizens, “the separate and highly effective system of group justice” (justice for members of the party), together with the ‘Protection Racket’ and ‘Economic Crime’ are the distinctive political behaviour not only of the Bilxigina’s/EZEMA’s ‘Crime Syndicates,’ but also the typical governing mechanisms of all criminal regimes everywhere.

 9. Unconstitutional Ruling of Mafia Style and the Danger of State Terrorism in Ethiopia: The Jungle Law Politics and the Savage Temper of Expansionists

  [REVISED VERSION]
  _________________________________
  In a literal sense, Mafia is defined as a hierarchically structured organization of criminals in a community that engaged in vandalism, inciting violence, killings, plunder (robbing), smuggling, racketeering, trafficking and other criminal activities. Mafia groups can be classified into two groups; namely ‘legal’ and ‘illegal.’ The former occurs in a form of ‘terrorist regime’ and the latter refers to the secretly organized criminal groups within that fascistic regime. Mafia syndicates use their power not merely to gain economic advantage for themselves, but also use their power to exercise absolute domination and fascism. From the late 1980s Military Junta (Communist DERG) led by Mengistu Haile-Mariam to the EPRDF of Meles Zenawi (1991-2017) and PP (Bilxigina) of Abiy Ahamad (2018-2022), Ethiopia has been ravaged by ‘Neo-Mafia Forces’ characterized by savagery of conquest. The emerging of lawless ‘Communists’ and ‘Converted Marxists’ does mean the mounting of unseen political atrocities, genocidal violence, civil wars, ethnic cleansing and irreparable destruction in the country.

  The socio-political, economic and moral definition of power must rest in the results desired and achieved. The achieved desires should not be abused and criminalized. In contemporary Ethiopian political landscape where the domination of one group by another exists, power and evil are symbolically connected. In this case, what is achieved by criminal regimes only creates a Code of Silence, dichotomy of ideas and subservience, but also continues to be a threat to the existence of the colonized people. Surely ’absolute power’ corrupts members of the ruling segment absolutely in their capacity to control others. This implies that the submerged and disempowered nation is also no less corrupting of the soul and individual capacity. In other words, the unqualified power use corrupts both the user (ruler) and the victim (the ruled). What we conclude here is that contemporary “Mafia model dictatorship” in Ethiopia and the mismanagement of power are not only the driving force of ethnic hostility, sectarian violence, genocidal wars and horror, but also the expression of identity deficit, racism and professional failure. The metaphor of Meles Zenawi’s “sham Federalism” and “developmental theory” of the past, Abiy Ahmad’s “MEDEMER” narrative of today, and the imperialistic application of those blanket theoretical constructions remained the ‘centre of destructions’ in the colonized territory (Oromia).

  From 1991 to 2022, the old “EPRDF” of regime of Meles Zenawi and the new ‘FAR-RIGHT’ party (PP) of Abiy Ahmad, which are different sides of the same coin, constitute ‘legally’ and ‘illegally’ (clandestinely) organized criminal’ forces of different kinds. The former protects the latter from the law; and both are mutually supportive. As any criminal groups elsewhere (e.g. Italian and US Mafia of the past), the ‘Organized Criminals’ in Ethiopia as part of power and economic dominance, are also part of ruthless exploitation of modern times. Economic sabotage, political fraud, conspiracies, lawlessness, oppressive laws, unconstitutional measures, money laundering, making horror genres, violence, mass murder in the name of law enforcement and arbitrary executions of opposition groups are the distinctive characteristics of a ‘terrorist state of Mafia’ in Ethiopia.

  In this sense, the political mismanagement and the abuse of power in Ethiopian empire are not merely limited to being authoritarian. As mentioned above, from the late 1980 to the present, Ethiopia politics has been controlled by ‘Ethio-centric’ Mafia led by ‘Neo-Menelikians’ whose overriding aim is to enforce colonial fascism under the cover of “Ethiopian Sovereignty” narratives.

  With the emergence of EPRDF of Meles Zenawi and MEDEMER-based Bilxigina (PP) of Abiy Ahmad in 1991 and 2018 respectively, the criminal individuals (Mafia groups) also organized themselves both underground (e.g. EZEMA) and legally as part of the repressive regimes to control both political power and all the profitable economic sources of the country. Such groups often seek ‘unbounded power outside the Constitution and the established legal system.’ They are politically motivated to dominate the whole population through an act of terror, intimidation, incarceration and the use of coercion. In these failed regimes, the brutalized and criminalized members of the military (army), Federal police, regional police, local Militia, Para-Military Liyyu Hayil), hired mercenaries, repressive security forces, the invisibly operating kidnappers and killing snipers within that security structure, political cadres and the central organs, are all ‘unconstitutionally empowered’ as ‘terrorizing criminal forces.’ They are organized and trained by the Mafia-oriented leaders to stifle popular voices, progressive citizens and patriotic figures, particularly the QEERROO and QARREE.

  The Sicilians faced the same situation in Italy in the 19th century and the organized gangs were not part of the state as we now see in modern dictatorial regimes in Ethiopia. The island was totally dominated by Organized Gangsters (killers) and isolated from other parts of the country. With the exception of time and place, the brutal subjugation, ruthless exploitation, excessive use of force, incarceration, genocide, in one sense, governing through fear and terror that we have witnessed in the last 31 years in Ethiopian colonial empire are the reflection of this sinister political project of Mafia.

  Lefort (2011) has stated that the extremist leadership of the EPRDF/TPLF made a complete U-turn when it came to power in 1991 – promising democratization and a free market economy. Abiy Ahmad continued with the same failed political style. In fact, duplicating the same mechanisms of communist engineering and political fashion based on tight ‘democratic centralism’ that had been so useful for seizing power, the ‘PP,’ like ‘EPRDF’ continued to consolidate its control to the point of achieving borderless power.

  Today, due to the effective support of foreign powers and international FAR-RIGHT groups, Ethiopian empire led by ‘Bilxigina’ (PP) of Abiy Ahmad has also continued to be de facto ruled by a ‘Monolithic Party system’ (one-party system) dominated by a handful of incompetent haters and violent members, mainly the Menelikians), who are not only over-represented, but also drained the wealth of in the country, particularly Oromia.

  This achievement of political and economic upper-hand cannot be divorced from what Jean François Bayart calls a “Thermidorian Situation” characterized by the Revolution of Savage Ambitions and Interests. The new “Colonial Custodians” of ‘PP’ (Bilxigina)’ are turning into dominant classes of MAFIA via the primitive accumulation of capital that comes with holding power and exploitation; according to the classical procedure of straddling institutional, family and business interests. It uses this political hegemony to accumulate wealth or the means of production under the cover of ‘Economic Liberalism’ (free trade); just to ‘join the global criminal market.

  Like Sicily island of the 19th century, contemporary Ethiopia has faced enormous challenges related to leadership and peaceful co-existence. As already indicated, Ethiopian Mafia-modelled regime is so despotic that it controlled and isolated the people by Creating a Peculiar System of Justice for its members outside of the country’s Constitution. From highest to lowest, each MAFIA FAMILY is highly protected. This complex system of self-seekers is attended by the use of “Code of Silencing” through ‘terrorism,’ ‘detention,’ kidnapping, harsh treatment and killings. At present, ‘no one is accountable’ for any kind of criminal act committed in the country. For instance, mass murdering in the day light, luting, burning houses, slaughtering and destroying of domestic animals by the PP armed forces can be taken as a case in point. As it happened in the eras of the EPRDF/TPLF, Abiy Ahmad’s depraved authorities and the criminal forces organized by his ‘FAR-RIGHT Party – Bilxigina/EZEMA, not only operate freely in the country, but also privileged, armed, protected and authorized to persecute, attack, detain and kill citizens who struggle for justice. The Menelikians, including Abiy Ahmad, who are the core stage players in the racial-oriented ‘PP,’ are now exercising the old colonial method of ‘Code of Suppressing’ the colonized people, particularly the Oromo, by means of organizing dozens of ‘repressive institutions’ just to control both political power and the economy. This led to forced impoverishment of the Oromo people.

  Ethiopia is one of the developing countries in Africa whose successive failed regimes of the Semitic minority, together with the ‘Organized Criminal Forces’ within each dictatorial regime have reduced the country to an ‘Isolated Island’ marked by ‘corrupted institutions,’ ‘Racist Legislations’ and ‘Criminalized Legal Order.’ From 1991 to 2022, the country has been ruled by the terrorist regimes of EPRDF and Bilxigina (PP), which not only renewed ‘Sicilian-modelled Mafia,’ the imperialistic Kingdoms of Menelik and Haile-Sellasie, but also introduced a complex system of economic criminality which led to unseen ‘inflation,’ local currency ‘devaluation’ and ‘absolute poverty.’ Today, the Ethiopian empire is not merely a country ruled by the ‘Lawless Mafia,’ but also reduced to a “Beggar State” which heavily depends on “aids” and “loans.”

  At present, the Nafxanyaa regime led by Abiy Ahmad, declared the “Martial Law” (Command Post) in different regions of Oromia. In so doing, he exposed the Oromo people to both economic and political disaster. Colonel Abiy Ahmad is committed to the politics of race wherein he focused on dividing people on the basis of their “ethnic origin” and “religion.” He has targeted the Oromo people as his major enemies. Currently hundreds of thousands of Oromo nationals are detained and many more are decimated because of being Oromo. In general, political power and resources of the country are totally controlled by members of the “Mafia Club.” The illegal ruling group of ‘PP’ has no mandate to lead the country. It merely operates as “Lawless Mafia” whose prime goal is to govern through an act of terrorism, polarization and racial discrimination.

  In Ethiopian failed political system, the “Criminal Forces” embraced by Abiy Ahmad’s dictatorial regime serve as the stifling ‘arm of the state. For this reason, they will never be held accountable for the crime of theft, arbitrary killings and atrocities of any kind. This takes as to the point that the current socio-political and economic structures in Ethiopia have parallel history with the ‘Mafia Criminal system’ of the early 1960s in the West, particularly Italy and USA; a situation in which the art of governing through fear and lawlessness became order of the day.

  Protecting the widespread network of the ‘Organized Crime’ within and outside of the government from the law, and encouraging criminality through criminalized military and repressive judiciary underscore the character of the colonial regime of the EPRDF/TPLF of the past and the present criminal regime of Bilxigina/EZEMEA of Abiy Ahmad. Like the dictatorial regime of the Derg, individuals are recruited, promoted and rewarded not on the basis of the ability they demonstrate through hard work, intelligence and professional competence, but for their racial origin and for perpetrating the crime of silencing popular voices. In short, each depraved member of the polity has been granted a peculiar system of justice and privileges. PP’s ‘Crime Syndicates’ as part of international criminal societies, own abundant capital and have controlled strictly all the political and business sectors in the country through the force of militarism and mass murder.

  The conspiracy of silencing the voice of citizens, “the separate and highly effective system of group justice” (justice for members of the party), together with the ‘Protection Racket’ and ‘Economic Crime’ are the distinctive political behaviour not only of the Bilxigina’s/EZEMA’s ‘Crime Syndicates,’ but also the typical governing mechanisms of all criminal regimes everywhere.

 10. Unconstitutional Ruling of Mafia Style and the Danger of State Terrorism in Ethiopia: The Jungle Law Politics and the Savage Temper of Expansionists

  [REVISED VERSION-2]
  _________________________________
  In a literal sense, Mafia is defined as a hierarchically structured organization of criminals in a community that engaged in vandalism, inciting violence, killings, plunder (robbing), smuggling, racketeering, trafficking and other criminal activities. Mafia groups can be classified into two groups; namely ‘legal’ and ‘illegal.’ The former occurs in a form of a ‘terrorist regime’ and the latter refers to the secretly organized criminal groups within that fascistic regime. Mafia syndicates use their power not merely to gain economic advantage for themselves, but also use their power to exercise absolute domination and fascism. From the late 1980s Military Junta (Communist DERG) led by Mengistu Haile-Mariam to the EPRDF of Meles Zenawi (1991-2017) and PP (Bilxigina) of Abiy Ahamad (2018-2022), Ethiopia has been ravaged by ‘Neo-Mafia Forces’ characterized by savagery of conquest. The emerging of lawless ‘Communists’ and ‘Converted Marxists’ does mean the mounting of unseen political atrocities, genocidal violence, civil wars, ethnic cleansing and irreparable destruction in the country.

  The socio-political, economic and moral definition of power must rest in the results desired and achieved. The achieved desires should not be abused and criminalized. In contemporary Ethiopian political landscape where the domination of one group by another exists, power and evil are symbolically connected. In this case, what is achieved by criminal regimes only creates a Code of Silence, dichotomy of ideas and subservience, but also continues to be a threat to the existence of the colonized people. Surely ’absolute power’ corrupts members of the ruling segment absolutely in their capacity to control others. This implies that the submerged and disempowered nation is also no less corrupting of the soul and individual capacity. In other words, the unqualified power use corrupts both the user (ruler) and the victim (the ruled). What we conclude here is that contemporary “Mafia model dictatorship” in Ethiopia and the mismanagement of power are not only the driving force of ethnic hostility, sectarian violence, genocidal wars and horror, but also the expression of identity deficit, racism and professional failure. The metaphor of Meles Zenawi’s “sham Federalism” and “developmental theory” of the past, Abiy Ahmad’s “MEDEMER” narrative of today, and the imperialistic application of those blanket theoretical constructions remained the ‘centre of destructions’ in the colonized territory (Oromia).

  From 1991 to 2022, the old “EPRDF” regime of Meles Zenawi and the new ‘FAR-RIGHT’ party (PP) of Abiy Ahmad, which are different sides of the same coin, constitute ‘legally’ and ‘illegally’ (clandestinely) organized criminal’ forces of different kinds. The former protects the latter from the law; and both are mutually supportive. As any criminal groups elsewhere (e.g. Italian and US Mafia of the past), the ‘Organized Criminals’ in Ethiopia as part of power and economic dominance, are also part of ruthless exploitation of modern times. Economic sabotage, political fraud, conspiracies, lawlessness, oppressive laws, unconstitutional measures, money laundering, making horror genres, violence, mass murder in the name of law enforcement and arbitrary executions of opposition groups are the distinctive characteristics of a ‘terrorist state of Mafia’ in Ethiopia.

  In this sense, the political mismanagement and the abuse of power in Ethiopian empire are not merely limited to being authoritarian. As mentioned above, from the late 1980 to the present, Ethiopian politics has been controlled by ‘Ethio-centric’ Mafia led by ‘Neo-Menelikians’ whose overriding aim is to enforce colonial fascism under the cover of “Ethiopian Sovereignty” narratives.

  With the emergence of EPRDF of Meles Zenawi and MEDEMER-based Bilxigina (PP) of Abiy Ahmad in 1991 and 2018 respectively, the criminal individuals (Mafia groups) also organized themselves both underground (e.g. EZEMA) and legally as part of the repressive regimes to control both political power and all the profitable economic sources of the country. Such groups often seek ‘unbounded power outside the Constitution and the established legal system.’ They are politically motivated to dominate the whole population through an act of terror, intimidation, incarceration and the use of coercion. In these failed regimes, the brutalized and criminalized members of the military (army), Federal police, regional police, local Militia, Para-Military (Liyyu Hayil), hired mercenaries, repressive security forces, the invisibly operating kidnappers and killing snipers within that security structure, political cadres and the central organs, are all ‘unconstitutionally empowered’ as ‘terrorizing criminal forces.’ They are organized and trained by the Mafia-oriented leaders to stifle popular voices, progressive citizens and patriotic figures, particularly the QEERROO and QARREE.

  The Sicilians faced the same situation in Italy in the 19th century and the organized gangs were not part of the state as we now see in modern dictatorial regimes in Ethiopia. The island was totally dominated by Organized Gangsters (killers) and isolated from other parts of the country. With the exception of time and place, the brutal subjugation, ruthless exploitation, excessive use of force, incarceration, genocide, in one sense, governing through fear and terror that we have witnessed in the last 31 years in Ethiopian colonial empire are the reflection of this sinister political project of Mafia.

  Lefort (2011) has stated that the extremist leadership of the EPRDF/TPLF made a complete U-turn when it came to power in 1991 – promising democratization and a free market economy. Abiy Ahmad continued with the same failed political style. In fact, duplicating the same mechanisms of communist engineering and political fashion based on tight ‘democratic centralism’ that had been so useful for seizing power, the ‘PP,’ like ‘EPRDF’ continued to consolidate its control to the point of achieving borderless power.

  Today, due to the effective support of foreign powers and international FAR-RIGHT groups, Ethiopian empire led by ‘Bilxigina’ (PP) of Abiy Ahmad has also continued to be de facto ruled by a ‘Monolithic Party system’ (one-party system) dominated by a handful of incompetent haters and violent members, mainly the Menelikians, who are not only over-represented, but also drained the wealth of in the country, particularly Oromia.

  This achievement of political and economic upper-hand cannot be divorced from what Jean François Bayart calls a “Thermidorian Situation” characterized by the Revolution of Savage Ambitions and Interests. The new “Colonial Custodians” of ‘PP’ (Bilxigina)’ are turning into dominant classes of MAFIA via the primitive accumulation of capital that comes with holding power and exploitation; according to the classical procedure of straddling institutional, family and business interests. It uses this political hegemony to accumulate wealth or the means of production under the cover of ‘Economic Liberalism’ (free trade); just to ‘join the global criminal market.

  Like Sicily island of the 19th century, contemporary Ethiopia has faced enormous challenges related to leadership and peaceful co-existence. As already indicated, Ethiopian Mafia-modelled regime is so despotic that it controlled and isolated the people by Creating a Peculiar System of Justice for its members outside of the country’s Constitution. From highest to lowest, each MAFIA FAMILY is highly protected. This complex system of self-seekers is attended by the use of “Code of Silencing” through ‘terrorism,’ ‘detention,’ kidnapping, harsh treatment and killings. At present, ‘no one is accountable’ for any kind of criminal act committed in the country. For instance, mass murdering in the day light, looting, burning houses, slaughtering and destroying of domestic animals by the PP armed forces can be taken as a case in point. As it happened in the eras of the EPRDF/TPLF, Abiy Ahmad’s depraved authorities and the criminal forces organized by his ‘FAR-RIGHT Party – Bilxigina/EZEMA, not only operate freely in the country, but also privileged, armed, protected and authorized to persecute, attack, detain and kill citizens who struggle for justice. The Menelikians, including Abiy Ahmad, who are the core stage players in the racial-oriented ‘PP,’ are now exercising the old colonial method of ‘Code of Suppressing’ the colonized people, particularly the Oromo, by means of organizing dozens of ‘repressive institutions’ just to control both political power and the economy. This led to forced impoverishment of the Oromo people.

  Ethiopia is one of the developing countries in Africa whose successive failed regimes of the Semitic minority, together with the ‘Organized Criminal Forces’ within each dictatorial regime have reduced the country to an ‘Isolated Island’ marked by ‘corrupted institutions,’ ‘Racist Legislations’ and ‘Criminalized Legal Order.’ From 1991 to 2022, the country has been ruled by the terrorist regimes of EPRDF and Bilxigina (PP), which not only renewed ‘Sicilian-modelled Mafia,’ the imperialistic Kingdoms of Menelik and Haile-Sellasie, but also introduced a complex system of economic criminality which led to unseen ‘inflation,’ local currency ‘devaluation’ and ‘absolute poverty.’ Today, the Ethiopian empire is not merely a country ruled by the ‘Lawless Mafia,’ but also reduced to a “Beggar State” which heavily depends on “aids” and “loans.”

  At present, the Nafxanyaa regime led by Abiy Ahmad, declared “Genocidal War (Zamacha Minilik) in Oromia. In so doing, Abiy exposed the Oromo people to both economic and political disaster. The terrorist Colonel is committed to the politics of race wherein he focused on dividing people on the basis of their “ethnic origin” and “religion.” He has targeted the Oromo people as his major enemies. Currently hundreds of thousands of Oromo nationals are detained and many more are decimated because of being Oromo. In general, political power and resources of the country are totally controlled by members of the “Mafia Club.” The illegal ruling group of ‘PP’ has no mandate to lead the country. It merely operates as “Lawless Mafia” whose prime goal is to govern through an act of terrorism, polarization and racial discrimination.

  In Ethiopian failed political system, the “Criminal Forces” empowered by Abiy Ahmad’s dictatorial regime serve as the stifling ‘arm of the state. For this reason, they will never be held accountable for the crime of theft, arbitrary killings and atrocities of any kind. This takes as to the point that the current socio-political and economic structures in Ethiopia have parallel history with the ‘Mafia Criminal system’ of the early 1960s in the West, particularly Italy and USA; a situation in which the art of governing through fear and lawlessness became order of the day.

  Protecting the widespread network of the ‘Organized Crime’ within and outside of the government from the law, and encouraging criminality through criminalized military and repressive judiciary underscore the character of the colonial regime of the EPRDF/TPLF of the past and the present criminal regime of Bilxigina/EZEMEA of Abiy Ahmad. Like the dictatorial regime of the Derg, individuals are recruited, promoted and rewarded not on the basis of the ability they demonstrate through hard work, intelligence and professional competence, but for their racial origin and for perpetrating the crime of silencing popular voices. In short, each depraved member of the polity has been granted a peculiar system of justice and privileges. PP’s ‘Crime Syndicates’ as part of international criminal societies, own abundant capital and have controlled strictly all the political and business sectors in the country through the force of militarism and mass murder.

  The conspiracy of silencing the voice of citizens, “the separate and highly effective system of group justice” (justice for members of the party), together with the ‘Protection Racket’ and ‘Economic Crime’ are the distinctive political behaviour not only of the Bilxigina’s/EZEMA’s ‘Crime Syndicates,’ but also the typical governing mechanisms of all criminal regimes everywhere.

 11. Hundeen Rakkoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Jaarmileen/Paartileen Oromoo Qulqullina Dhabuu Isaaniiti: Muldhata Itoophiyummaa Minilikiin Haguuggamanii Ummata Oromootiif Qabsaa’uun Hin Danda’amu
  __________________________________
  Bara mootummaa Dargii (DERG) irraa eegalee hanga ammaatti, Jaarmileen lammiiwwan Oromootiin hoogganaman: Maison, Icaat (Ichat), Woz League, ABO, KFO fi kan biros wanti milkaa’uu dadhabaniif:
  1. Muldhata “Itoophiyummaa” kan “Oromummaa” nyaatu diiguu dhiisanii, “Impaayera Itoophiyaa” “URPHUU” irratti xiyyeeffatanii waan hojjataniif, ummata keenya koomee weerartoota jala aansaniiru.
  2. “Qabsoo Karaa Nagayaa” biratti HUMNA HIDHATE KAN Nageenya UMMATA Oromoo TIKSU ijaaruu dadhabuu isaanii.
  3. Diina isaan maqaa Oromummaatiin isaan keessatti maandheffatee isaan basaasuu fi isaan nyaatu, ofkeessa ququlleessuu irratti xiyyeeffatanii qabsoo qulqullina qabu gaggeessu dadhabuu.
  4. Daldalli siyaasaa Paartilee/Jaarmilee Oromoo keessatti hammaatee ittifufuu.
  5. Alagaan afaan Oromoo dubbatu siyaasaa Oromoo akka dhuunfatu godhuu.
  6. Aaangoo hin jirre saammachuudhaaf jecha, waliigaltee dhabanii walirratti duuluu. Ummata keenya akka tokko ta’ee diina isaa irratti hin xiyyeeffanne burjaajessuu.
  7. Seenaa “Oromootii” fi seenaa “weerartootaa” Minilikii kan “walballeessan,” akka tokkotto laalanii, ‘walfudhachiisuu dhaaf dhama’uu.
  8. SEENAA “weerartoota” Minilikiitii fi “UUMAMA” Impaayera Itoophiyaa irratti “mormii godhanii” waliigaltee uumuu irratti xiyyeeffachuu dhiisuu. Impaayera “Gita Bittaa Garbummaa” (Colonial Model Empire) irratti ijaarame SURPHUU dhaaf bara dhufee darbu mara ‘weerartootatti MAXXANANII raafama keessa galanii ummata keenya ficcisiisuu.
  9. Diina bara dhufee darbu mara OROMOO fi OROMUMMAA HADDHEEFFATEE, ‘LOLA DUGUUGGAA SANYII’ Oromoo irratti gaggeessu “FIRA GODHATANII,” maqaa TOKKUMMA Itoophiyaa jedhuun ummata keenya waanjoo garbummaa jala tursiisu aadaa godhatuu.
  10. ‘Maraanmartoo haguuggiitiin’ (Vicious-Circle Dilemma) raatiinsa keessa galanii, ummata Oromoo burjaajessuu irraa ofqusachuu dadhabuu. Gabaabbinatti, siyaasaa addunyaa kan ammayyaa (Modern Global Politics) hubachuu dadhabanii, weerartoota waliin “raafama siyaasaa” keessa galuun, Jaarmileen/Paartileen Oromoo akka hin milkoofne godheera. DIRAAMAAN siyasaa kan hardha Oromiyaa keessatti taphatamaa jiru kanuma.

  Jaarmileen/Paartileen Oromoo, keessattuu KFOn, waggoota dheeraadhaaf ”Qabsoo Karaa Nagayaatiin” Impaayera Itoophiyaa gara dimokiraasiitti ceesifna jedhanii, wareegama hin barbaachifne kafalaniiru. Biyya nageenye dhabamee, waraanni diinaa Oromoo irratti duulee fixu keessatti, ”LOLLI HIDHANOO” filannoo osoo hin ta’in, dirqama. Bara dhufee darbu mara, Impaayera QARREE DU’AA IRRA JIRU SURPHUU dhaaf jecha, ummanni Oromoo akka dhumu godhuun, balaa jechaan ibsamuu hin dandeenye uumeera.

  Ammaan booda, dhiiga ilmaan Oromo irra dhaabbatanii qosuun hin danda’amu. “Qabsoon Karaa Nagayaa” kan QEERROOn kumaatamaan itti-wareegame, yoma Woyyaaneen akka jilbiiffattu godhes, dhuma iratti hin milkoofne. Sababni isaas WEERARTOONNI Abiy Ahamad aangomsee fi ergamtoonni isaanii, erga jijjiiramni akka butamu (hijack) godhaniin booda, ’haala Impaayera san keessatti argamee hin beekneen’ lammiiwwan Oromoo, keessattuu QEERROO jijjirama san fidan fixaniiru. Kuma dhibba tokko (100,000) kan ta’an ammoo, mana hidhaatti ugguranii, hiyyoomsanii, haala suukkaneessa keessatti akka gidirfaman godhameera. Osoo faashistummaan akkana lammiiwwan keenya irratti raawwatamu, LOLLI DIINA IRRATTI GAGGEEFFAMU HIN BARBAACHISU JEDHANII WEERARTOOTAAF TUMSA TA’UUN, yakka dhiifama hin qabneedha.

  Biyya qabsoon “Karaa Nagayaa” du’ee, PAARTILEEN OROMOO AKKA SOCHII HIN GOONE UGGURAMAN keessatti, waa’ee ”Qabsoo Karaa Nagayaa” hafarsuun, ummata keenya fiiccisiisuu yoo ta’e malee faaydaa bira tokkos hin qabu. Biyya “Maafiyaa” (Mafia) dhuunfate keessatti kan barbaachisu QABSOO HIDHANOOTI. Yeroo ammaa, murni faashistiin (fascist) Abiy Ahmadiin hoogganamu, ”DUULA LOLA DUGUUGGAA SANYII” (ZAMACHA MINILIK) ummata Oromoo irratti labsee, ilmaan Oromoo guyyaa guyyaa dhaan akka baalaatti harca’aa jiru. Haala suukkaneessaa akkanaa keessatti, ”KARAA NAGAYAA MALEE” ”QABSOON HIDHANNOO” HIN BARBAACHISU jedhanii duula MINILIKUMMAA gaggeessun, akka diinni ummata keenya fixee biyya teenya (Oromiyaa) balleessu karaa saaquudha.

  Akkuma bara 1991 ta’e san, hardhas falmii WBOn saba keenya badii irraa baraaruudhaaf gaggeessaa jiru ”FASHALEESSUU dhaaf” jecha, TUMSA Abiy Ahmad ta’anii DUULA ITOOPHIYUMMAA jala hiriiruun, bifa kamiinuu dhiifa hin qabu.

  Impaayerri Itoophiyaa kan HUMNA QAWWEETIIN IJAARAME, HUMNA QAWWEETIIN DIIGGAMA. Araara jedhanii dhiiga ilmaan Oromoo qoosuun dhumateera.

 12. Hundeen Rakkoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Jaarmileen/Paartileen Oromoo Qulqullina Dhabuu Isaaniiti: Muldhata Itoophiyummaa Minilikiin Haguuggamanii Ummata Oromootiif Qabsaa’uun Hin Danda’amu

  [REVISED VERSION]
  __________________________________
  Bara mootummaa Dargii (DERG) irraa eegalee hanga ammaatti, Jaarmileen lammiiwwan Oromootiin hoogganaman: Maison, Icaat (Ichat), Woz League, ABO, KFO fi kan biros wanti milkaa’uu dadhabaniif:
  1. Muldhata “Itoophiyummaa” kan “Oromummaa” nyaatu diiguu dhiisanii, “Impaayera Itoophiyaa” “SURPHUU” irratti xiyyeeffatanii waan hojjataniif, ummata keenya koomee weerartoota jala aansaniiru.
  2. “Qabsoo Karaa Nagayaa” biratti HUMNA HIDHATE KAN Nageenya UMMATA Oromoo TIKSU ijaaruu dadhabuu isaanii.
  3. Diina isaan maqaa Oromummaatiin isaan keessatti maandheffatee isaan basaasuu fi isaan nyaatu, ofkeessa ququlleessuu irratti xiyyeeffatanii qabsoo qulqullina qabu gaggeessu dadhabuu.
  4. Daldalli siyaasaa Paartilee/Jaarmilee Oromoo keessatti hammaatee ittifufuu.
  5. Alagaan afaan Oromoo dubbatu siyaasaa Oromoo akka dhuunfatu godhuu.
  6. Aaangoo hin jirre saammachuudhaaf jecha, waliigaltee dhabanii walirratti duuluu. Ummata keenya akka tokko ta’ee diina isaa irratti hin xiyyeeffanne burjaajessuu.
  7. Seenaa “Oromootii” fi seenaa “weerartootaa” Minilikii kan “walballeessan,” akka tokkotto laalanii, ‘walfudhachiisuu dhaaf dhama’uu.
  8. SEENAA “weerartoota” Minilikiitii fi “UUMAMA” Impaayera Itoophiyaa irratti “mormii godhanii” waliigaltee uumuu irratti xiyyeeffachuu dhiisuu. Impaayera “Gita Bittaa Garbummaa” (Colonial Model Empire) irratti ijaarame SURPHUU dhaaf bara dhufee darbu mara ‘weerartootatti MAXXANANII raafama keessa galanii ummata keenya ficcisiisuu.
  9. Diina bara dhufee darbu mara OROMOO fi OROMUMMAA HADDHEEFFATEE, ‘LOLA DUGUUGGAA SANYII’ Oromoo irratti gaggeessu “FIRA GODHATANII,” maqaa TOKKUMMA Itoophiyaa jedhuun ummata keenya waanjoo garbummaa jala tursiisu aadaa godhatuu.
  10. ‘Maraanmartoo haguuggiitiin’ (Vicious-Circle Dilemma) raatiinsa keessa galanii, ummata Oromoo burjaajessuu irraa ofqusachuu dadhabuu. Gabaabbinatti, siyaasaa addunyaa kan ammayyaa (Modern Global Politics) hubachuu dadhabanii, weerartoota waliin “raafama siyaasaa” keessa galuun, Jaarmileen/Paartileen Oromoo akka hin milkoofne godheera. DIRAAMAAN siyasaa kan hardha Oromiyaa keessatti taphatamaa jiru kanuma.

  Jaarmileen/Paartileen Oromoo, keessattuu KFOn, waggoota dheeraadhaaf ”Qabsoo Karaa Nagayaatiin” Impaayera Itoophiyaa gara dimokiraasiitti ceesifna jedhanii, wareegama hin barbaachifne kafalaniiru. Biyya nageenye dhabamee, waraanni diinaa Oromoo irratti duulee fixu keessatti, ”LOLLI HIDHANOO” filannoo osoo hin ta’in, dirqama. Bara dhufee darbu mara, Impaayera QARREE DU’AA IRRA JIRU SURPHUU dhaaf jecha, ummanni Oromoo akka dhumu godhuun, balaa jechaan ibsamuu hin dandeenye uumeera.

  Ammaan booda, dhiiga ilmaan Oromo irra dhaabbatanii qosuun hin danda’amu. “Qabsoon Karaa Nagayaa” kan QEERROOn kumaatamaan itti-wareegame, yoma Woyyaaneen akka jilbiiffattu godhes, dhuma iratti hin milkoofne. Sababni isaas WEERARTOONNI Abiy Ahamad aangomsee fi ergamtoonni isaanii, erga jijjiiramni akka butamu (hijack) godhaniin booda, ’haala Impaayera san keessatti argamee hin beekneen’ lammiiwwan Oromoo, keessattuu QEERROO jijjirama san fidan fixaniiru. Kuma dhibba tokko (100,000) kan ta’an ammoo, mana hidhaatti ugguranii, hiyyoomsanii, haala suukkaneessa keessatti akka gidirfaman godhameera. Osoo faashistummaan akkana lammiiwwan keenya irratti raawwatamu, LOLLI DIINA IRRATTI GAGGEEFFAMU HIN BARBAACHISU JEDHANII WEERARTOOTAAF TUMSA TA’UUN, yakka dhiifama hin qabneedha.

  Biyya qabsoon “Karaa Nagayaa” du’ee, PAARTILEEN OROMOO AKKA SOCHII HIN GOONE UGGURAMAN keessatti, waa’ee ”Qabsoo Karaa Nagayaa” hafarsuun, ummata keenya fiiccisiisuu yoo ta’e malee faaydaa bira tokkos hin qabu. Biyya “Maafiyaa” (Mafia) dhuunfate keessatti kan barbaachisu QABSOO HIDHANOOTI. Yeroo ammaa, murni faashistiin (fascist) Abiy Ahmadiin hoogganamu, ”DUULA LOLA DUGUUGGAA SANYII” (ZAMACHA MINILIK) ummata Oromoo irratti labsee, ilmaan Oromoo guyyaa guyyaa dhaan akka baalaatti harca’aa jiru. Haala suukkaneessaa akkanaa keessatti, ”KARAA NAGAYAA MALEE” ”QABSOON HIDHANNOO” HIN BARBAACHISU jedhanii duula MINILIKUMMAA gaggeessun, akka diinni ummata keenya fixee biyya teenya (Oromiyaa) balleessu karaa saaquudha.

  Akkuma bara 1991 ta’e san, hardhas falmii WBOn saba keenya badii irraa baraaruudhaaf gaggeessaa jiru ”FASHALEESSUU dhaaf” jecha, TUMSA Abiy Ahmad ta’anii DUULA ITOOPHIYUMMAA jala hiriiruun, bifa kamiinuu dhiifa hin qabu.

  Impaayerri Itoophiyaa kan HUMNA QAWWEETIIN IJAARAME, HUMNA QAWWEETIIN DIIGGAMA. Araara jedhanii dhiiga ilmaan Oromoo qoosuun dhumateera.

 13. Hundeen Rakkoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Jaarmileen/Paartileen Oromoo Qulqullina Dhabuu Isaaniiti: Muldhata Itoophiyummaa Minilikiin Haguuggamanii Ummata Oromootiif Qabsaa’uun Hin Danda’amu

  [REVISED VERSION-2]
  __________________________________
  Bara mootummaa Dargii (DERG) irraa eegalee hanga ammaatti, Jaarmileen lammiiwwan Oromootiin hoogganaman: Maison, Icaat (Ichat), Woz League, ABO, KFO fi kan biros wanti milkaa’uu dadhabaniif:
  1. Muldhata “Itoophiyummaa” kan “Oromummaa” nyaatu diiguu dhiisanii, “Impaayera Itoophiyaa” “SURPHUU” irratti xiyyeeffatanii waan hojjataniif, ummata keenya koomee weerartoota jala aansaniiru.
  2. “Qabsoo Karaa Nagayaa” biratti HUMNA HIDHATE KAN Nageenya UMMATA Oromoo TIKSU ijaaruu dadhabuu isaanii.
  3. Diina isaan maqaa Oromummaatiin isaan keessatti maandheffatee isaan basaasuu fi isaan nyaatu, ofkeessa ququlleessuu irratti xiyyeeffatanii qabsoo qulqullina qabu gaggeessu dadhabuu.
  4. Daldalli siyaasaa Paartilee/Jaarmilee Oromoo keessatti hammaatee ittifufuu.
  5. Alagaan afaan Oromoo dubbatu siyaasaa Oromoo akka dhuunfatu godhuu.
  6. Aaangoo hin jirre saammachuudhaaf jecha, waliigaltee dhabanii walirratti duuluu. Ummata keenya akka tokko ta’ee diina isaa irratti hin xiyyeeffanne burjaajessuu.
  7. Seenaa “Oromootii” fi seenaa “weerartootaa” Minilikii kan “walballeessan,” akka tokkotto laalanii, ‘walfudhachiisuu dhaaf dhama’uu.
  8. SEENAA “weerartoota” Minilikiitii fi “UUMAMA” Impaayera Itoophiyaa irratti “mormii godhanii” waliigaltee uumuu irratti xiyyeeffachuu dhiisuu. Impaayera “Gita Bittaa Garbummaa” (Colonial Model Empire) irratti ijaarame SURPHUU dhaaf bara dhufee darbu mara ‘weerartootatti MAXXANANII raafama keessa galanii ummata keenya ficcisiisuu.
  9. Diina bara dhufee darbu mara OROMOO fi OROMUMMAA HADHEEFFATEE, ‘LOLA DUGUUGGAA SANYII’ Oromoo irratti gaggeessu “FIRA GODHATANII,” maqaa TOKKUMMA Itoophiyaa jedhuun ummata keenya waanjoo garbummaa jala tursiisu aadaa godhatuu.
  10. ‘Maraanmartoo haguuggiitiin’ (Vicious-Circle Dilemma) raatiinsa keessa galanii, ummata Oromoo burjaajessuu irraa ofqusachuu dadhabuu. Gabaabbinatti, siyaasaa addunyaa kan ammayyaa (Modern Global Politics) hubachuu dadhabanii, weerartoota waliin “raafama siyaasaa” keessa galuun, Jaarmileen/Paartileen Oromoo akka hin milkoofne godheera. DIRAAMAAN siyasaa kan hardha Oromiyaa keessatti taphatamaa jiru kanuma.

  Jaarmileen/Paartileen Oromoo, keessattuu KFOn, waggoota dheeraadhaaf ”Qabsoo Karaa Nagayaatiin” Impaayera Itoophiyaa gara dimokiraasiitti ceesifna jedhanii, wareegama hin barbaachifne kafalaniiru. Biyya nageenye dhabamee, waraanni diinaa Oromoo irratti duulee fixu keessatti, ”LOLLI HIDHANOO” filannoo osoo hin ta’in, dirqama. Bara dhufee darbu mara, Impaayera QARREE DU’AA IRRA JIRU SURPHUU dhaaf jecha, ummanni Oromoo akka dhumu godhuun, balaa jechaan ibsamuu hin dandeenye uumeera.

  Ammaan booda, dhiiga ilmaan Oromo irra dhaabbatanii qosuun hin danda’amu. “Qabsoon Karaa Nagayaa” kan QEERROOn kumaatamaan itti-wareegame, yoma Woyyaaneen akka jilbiiffattu godhes, dhuma iratti hin milkoofne. Sababni isaas WEERARTOONNI Abiy Ahamad aangomsee fi ergamtoonni isaanii, erga jijjiiramni akka butamu (hijack) godhaniin booda, ’haala Impaayera san keessatti argamee hin beekneen’ lammiiwwan Oromoo, keessattuu QEERROO jijjirama san fidan fixaniiru. Kuma dhibba tokko (100,000) kan ta’an ammoo, mana hidhaatti ugguranii, hiyyoomsanii, haala suukkaneessa keessatti akka gidirfaman godhameera. Osoo faashistummaan akkana lammiiwwan keenya irratti raawwatamu, LOLLI DIINA IRRATTI GAGGEEFFAMU HIN BARBAACHISU JEDHANII WEERARTOOTAAF TUMSA TA’UUN, yakka dhiifama hin qabneedha.

  Biyya qabsoon “Karaa Nagayaa” du’ee, PAARTILEEN OROMOO AKKA SOCHII HIN GOONE UGGURAMAN keessatti, waa’ee ”Qabsoo Karaa Nagayaa” hafarsuun, ummata keenya fiiccisiisuu yoo ta’e malee faaydaa bira tokkos hin qabu. Biyya “Maafiyaa” (Mafia) dhuunfate keessatti kan barbaachisu QABSOO HIDHANOOTI. Yeroo ammaa, murni faashistiin (fascist) Abiy Ahmadiin hoogganamu, ”DUULA LOLA DUGUUGGAA SANYII” (ZAMACHA MINILIK) ummata Oromoo irratti labsee, ilmaan Oromoo guyyaa guyyaa dhaan akka baalaatti harca’aa jiru. Haala suukkaneessaa akkanaa keessatti, ”KARAA NAGAYAA MALEE” ”QABSOON HIDHANNOO” HIN BARBAACHISU jedhanii duula MINILIKUMMAA gaggeessun, akka diinni ummata keenya fixee biyya teenya (Oromiyaa) balleessu karaa saaquudha.

  Akkuma bara 1991 ta’e san, hardhas falmii WBOn saba keenya badii irraa baraaruudhaaf gaggeessaa jiru ”FASHALEESSUU dhaaf” jecha, TUMSA Abiy Ahmad ta’anii DUULA ITOOPHIYUMMAA jala hiriiruun, bifa kamiinuu dhiifa hin qabu.

  Impaayerri Itoophiyaa kan HUMNA QAWWEETIIN IJAARAME, HUMNA QAWWEETIIN DIIGGAMA. Araara jedhanii dhiiga ilmaan Oromoo qoosuun dhumateera.

Leave a Reply