OLA Update #23 / 20th April, 2022

Read Time:3 Minute, 36 Second

SOUTHERN ZONE

March 29th, 2022

 • Arero district, Borana – The OLA took action against regime forces that were moving from Dire district to Liban district resulting in 10 enemy combatants being killed and 15 being injured.
 • Goro Adola district, Guji – The OLA took action against regime forces sent to capture Adadi town resulting in 11 enemy combatants being killed and 16 being injured. Later the same day, the OLA took action against reinforcements sent to Adadi, resulting in 22 enemy combatants being killed and 17 being injured.
 • Saba Boru district, Guji – The OLA took action against regime forces moving through Sire Buqi resulting in 18 enemy combatants being killed and 15 being injured. In the same district, the OLA took action against regime forces in Loko Hurbuqesa resulting in 8 enemy combatants being killed and 15 being injured.

March 30th, 2022

 • Liban district, Guji – The OLA took action against a regime military outpost in Laga Gula resulting in 7 enemy combatants being killed and 11 being injured.
 • Goro Adola district, Guji – The OLA took action against the remnants of regime forces around Adadi town resulting in 9 enemy combatants being killed.
 • Bule Hora district, Guji – The OLA took action against regime forces stationed on the outskirts of Bule Hora town in an area called Yabasiret. 27 enemy combatants were killed and the contingent’s commander was captured (video).
 • Wadara district, Guji – The OLA captured the regime military camp in Wadara town after a battle that resulted in 7 enemy combatants being killed and 8 being injured.
 • Goro Adola district, Guji – After the regime deployed more of its forces to captured Adadi district, the OLA took action against them as they were moving through Ada Qararu resulting in 19 enemy combatants being killed and 11 being injured. 9 of the 11 injured later died in Nagale Borana Hospital.

March 31st, 2022

 • Wadara district, Guji – The OLA took action against a regime military convoy passing through Handoya Kino resulting in 12 enemy combatants being killed.
 • Adola Rede district, Guji – The OLA took action against regime forces in Abulo Udo resulting in 10 enemy combatants being killed and 8 being injured.

April 1st, 2022

 • Gumi-Eldalo district, Guji – In battles that occurred in Malka Lammi, Malka Guba, and Malka Roqa, the OLA routed regime forces inflicting 168 casualties and injuring over 200 enemy combatants. 58 rifles, 80 pistols, 42 grenades, and several 1000 rounds of ammunition were also captured. 2 soldiers and a colonel were also captured.

April 4th, 2022

 • Liban district, Guji – The OLA took action against regime forces rallying in Goro Qullubi resulting in 15 enemy combatants being killed and 21 being injured.

April 9th, 2022

 • Galana district, Guji – The OLA routed a contigent of the SNNPR Special Police which deployed from Yirgacheffe into Oromia. 10 enemy combatants were killed and several more were injured.

April 10th, 2022

 • Wadara district, Guji – The OLA took action against a 14 vehicle convoy carrying regime forces to Darara. 31 enemy combatants were killed and 33 were injured (out of which 19 later succumbed to their injuries).
 • Liban district, Guji – The OLA took action against a convoy of 25 vehicles carrying Somali Special Police which entered Oromia as part of the Abiy regime’s “30 day operation”. 28 enemy combatants were killed and several weapons were captured.

April 16th, 2022

 • Goro Adola district, Guji – The OLA took action against regime forces in Harqalo resulting in 26 enemy combatants being killed and 29 being injured.

CENTRAL ZONE

April 4th, 2022

 • Dagam district, North Shawa – The OLA took action against regime forces in Leman Qare resulting in 45 enemy combatants being killed.

April 17th, 2022

 • Hidhabu Abote district, North Shawa – The OLA took action against a regime military convoy resulting in over 50 enemy combatants being killed.

April 20th, 2022

 • Gindabarat district, West Shawa – The OLA routed the regime’s offensive on Gindabarat district inflicting over 100 casualties. The regime military utilised several ZU-23 guns as well as smaller artillery weapons but were unable to dislodge OLA forces.


6 thoughts on “OLA Update #23 / 20th April, 2022

 1. Dhimmi Belbeltuun Oromoon Irratti Xiyyeeffatuu Qabu, Oromiyaa Walaboote (INDEPENDENT OROMIA) Addatti Ijaaruudha
  ____________________________________
  Qabsoon bilisummaa Oromoo kan waggoota dheeraadhaaf godhame, gootota Oromoo qaqqaalii nyaatee, WEERARTOOTA Abashaa mootomseera. Sababni isaas, gareewwan ”Itoophiyummaa haguuggatanii” qabsoo Oromoon gaggeessutti seenan hundinuu, ummata keenya addaan qoodanii, tokkummaan saba keenya akka diiggamu godhuu irratti waan hojjataniif. Hardhas karaa adda addaattiin kanumatu hojjatamaa jira.

  Waggoota 150 “Gita Bittaa Abashaa” (Abyssinian Colonial Rule) keessatti, maqaa ”tokkummaa Itoophiyaa” jedhuun, WEERARTOONNINII fi ergamtoonni isaanii, lammiiwwan Oromoo kan ”kumaatama torbaa olitti” shallagaman (mor than 7 million) fixaniiru. Bara dhufee darbu mara qabsoo diddaa garbummaa keessatti wareegama olaanaa erga kafalaniin booda diina aangosuun namummaa dhabuu ta’a.

  HUMNOOTA BIYYOOTA ALAA, KAN GOSA BICUU ISAANIIF MASAKKAMTU AANGOMSUU BARBAADANIIN SOBAMANII, MURNA BICUU ISAAN AANGOMSAN JALATTI GIDIRAMUUN, isa dhumaatiif dhaabbachuu qaba. Ammaan booda, Impayera Itoophiyaa ”kan ilmaan Oromoo nyaattee” ”ilmaan Minilikii aangose” ijaaruun dhumateera. Waggoota 40n booda, kaayoon ganamaa kan qabsoo bilisummaa Oromoo, WBO dhaan bakkatti deebi’ee, qabsoon abbaa biyyummaa ”Oromoo, Oromoo, urgaayeera.” Jijjiiramni WBOn ammaantana mooraa qabsoo Oromoo keessatti godhe kun, yoomiyyuu caalaa akkaOromoon akka mataa olqabatu godheera.
  The dark era of building Menelikian “PRISON HOUSE” empire is over. Hereafter, the Oromo SONS and DAUGHTERS will not pay unnecessary sacrifice to celebrate “Colonial Model Unitary Theory” and “Nafxanya Hegemony.”

  Oromoon, WBO waliin hiriiree, wareegama kamuu kafalee, biyya isaa bilisoomsee, addatti mootummaa isaatiin buluu qaba. Warri bara dhufee darbu mara, ”Itoophiyummaa Minilikii” leellisanii, Oromoo burjaajessanii, Impaayera Itoophiya kan QARREE DU’AA irra jiru (The Dying Empire) surphuudhaaf raafaman, osoo ofsirreessanii gaarii natti fakkaata. Siyaasaa daldalaa kan “Birmadummaa Itoophiyaa” jedhuun, ummanni Oromoo bara-baraan duguugamuu hin qabu.

  WEERARTOONNI seenaa irraa hin baranne, Oromummaa fi Oromiyaa balleessina jedhanii, ”LOLLI DUGUUGGAA SANYII KAN DHUMAA (ZAMACHA MINILIK), OROMO IRRATTI LABSANII,” Oromo fixuu ittifufaniiru. Kanaafuu, lammiiwwan Oromootiif dhimma belbeltuu kan ta’uu qabu, ”OROMIYAA WALABOOMTE” – ’INDEPENDENT ORIMIA’ ijaaruudha.

 2. Dhimmi Belbeltuun Oromoon Irratti Xiyyeeffatuu Qabu, Oromiyaa Walaboote (INDEPENDENT OROMIA) Addatti Ijaaruudha

  [REVISED VERSION]
  ____________________________________
  Qabsoon bilisummaa Oromoo kan waggoota dheeraadhaaf godhame, gootota Oromoo qaqqaalii nyaatee, WEERARTOOTA Abashaa mootomseera. Sababni isaas, gareewwan ”Itoophiyummaa haguuggatanii” qabsoo Oromoon gaggeessutti seenan hundinuu, ummata keenya addaan qoodanii, tokkummaan saba keenya akka diiggamu godhuu irratti waan hojjataniif. Hardhas karaa adda addaattiin kanumatu hojjatamaa jira.

  Waggoota 150 “Gita Bittaa Abashaa” (Abyssinian Colonial Rule) keessatti, maqaa ”tokkummaa Itoophiyaa” jedhuun, WEERARTOONNINII fi ergamtoonni isaanii, lammiiwwan Oromoo kan ”kumaatama torbaa olitti” shallagaman (more than 7 million) fixaniiru. Bara dhufee darbu mara qabsoo diddaa garbummaa keessatti wareegama olaanaa erga kafalaniin booda diina aangosuun namummaa dhabuu ta’a.

  HUMNOOTA BIYYOOTA ALAA, KAN GOSA BICUU ISAANIIF MASAKKAMTU AANGOMSUU BARBAADANIIN SOBAMANII, MURNA BICUU ISAAN AANGOMSAN JALATTI GIDIRAMUUN, isa dhumaatiif dhaabbachuu qaba. Ammaan booda, Impayera Itoophiyaa ”kan ilmaan Oromoo nyaattee” ”ilmaan Minilikii aangose” ijaaruun dhumateera. Waggoota 40n booda, kaayoon ganamaa kan qabsoo bilisummaa Oromoo, WBO dhaan bakkatti deebi’ee, qabsoon abbaa biyyummaa ”Oromoo, Oromoo, urgaayeera.” Jijjiiramni WBOn ammaantana mooraa qabsoo Oromoo keessatti godhe kun, yoomiyyuu caalaa akka Oromoon mataa olqabatu godheera.

  The dark era of building Menelikian “PRISON HOUSE” empire is over. Hereafter, the Oromo SONS and DAUGHTERS will not pay unnecessary sacrifice to celebrate “Colonial Model Unitary Theory” and “Nafxanya Hegemony.”
  Oromoon, WBO waliin hiriiree, wareegama kamuu kafalee, biyya isaa bilisoomsee, addatti mootummaa isaatiin buluu qaba. Warri bara dhufee darbu mara, ”Itoophiyummaa Minilikii” leellisanii, Oromoo burjaajessanii, Impaayera Itoophiya kan QARREE DU’AA irra jiru (The Dying Empire) surphuudhaaf raafaman, osoo ofsirreessanii gaarii natti fakkaata. Siyaasaa daldalaa kan “Birmadummaa Itoophiyaa” jedhuun, ummanni Oromoo bara-baraan duguugamuu hin qabu.
  WEERARTOONNI seenaa irraa hin baranne, Oromummaa fi Oromiyaa balleessina jedhanii, ”LOLLI DUGUUGGAA SANYII KAN DHUMAA (ZAMACHA MINILIK), OROMO IRRATTI LABSANII,” Oromo fixuu ittifufaniiru. Kanaafuu, lammiiwwan Oromootiif dhimma belbeltuu kan ta’uu qabu, ”OROMIYAA WALABOOMTE” – ’INDEPENDENT ORIMIA’ ijaaruudha.

 3. Yakki Daldala Siyaasaa Dhiifama Hin Qabu: Ayyaan-Laallattoonni Lola Duguuggaa Sanyii (Zamacha Minilik) Duuba Taa’anii, Abiy Waliin Shira Xaxan, Gatii Ulfaataa Kafan

  [REVISED VERSION]
  ___________________________________
  Akkuma Woyyaaneen waggoota 27 guutuu maqaa “OLF” jedhu kan kijibaatiin OPDO ofjala hiriirsitee, ummata Oromoo, keessattuu gootota fixaa turte san, hardhas Bilxiginnaan (PPn) Abiy Ahmad “Ayyaan-Laallattoota” (Internal Mercenaries) meeshaa godhatee, maqaa kijibaa kan “SHANEE” jedhuun ‘DUULA DUGUUGGAA SANYII (Zamachaa Minilik) ummata Oromoo irratti labseera. Diina ifatti beekkamu caalaa, kan Oromoo jireenya dhoowwaanii WEERARTOOTA aangosan, warra ‘fuula lama muldhisaanii’ (Double-Faced Agents) ALBEE LAMAAN NYAATUU BARATANIIDHA. Yeroo ammaa kana, gantoonni “eenyummaan isaanii hin beekkamne” (Wearers of Invisible Identity), kan saba Oromoo keessaa bayan, akkuma baratame, Oromoo ‘koomee diinaa jala galchuudhaaf’ harka lafa jalaatiin shira xaxuu dhima duraa godhatanii hojii eegalaniiru.

  Bara 1978 iraa eegalee hanga hardhaa, Oromoo fi Oromiyaa kan diigan, “Xawalwwaallotaa” fi “Ayyaan-Laallattoota” ofgurguruu jireenya godhataniidha. Yammuu ”qabsoon abbaa biyyummaa finiinee,” WARAANNI BILISUMMAA OROMOO (WBOn) diina kuffisee kufaa jiru kanatti, falmii WEERARTOOTA Minilikii irratti godhamu kana fashaleessuudhaaf jecha, duulli karaa warra daldala siyaasaa gaggeessaniitiin ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, yoommiyyuu caalaa hammaateera. Osoo ”LOLLI MINILIK” (Zamacha Minilik) Oromoo irratti labsamee, ilmaan sabaa akka bineensaatti adamfamanii ajjeefamaa jiran, osoo qabeenyi ilmaan Oromoo gubatee manca’u, osoo ummanni keenya kumaatamaan buqqa’nii beelaan dhuman, akka waan “Mootummaan Oromoo” biyya bulchaa jiruu fakkeessanii, Abiy Ahmad waliin “shira xaxuun,” yakka dhiifama hin qabneedha. Akkuma ammaan dura irra deddeebi’ee dubbadhetti, ”Gantuun” biyya hin qabdu, eenyummaa fi amantii hin qabdu, aadaa, duudhaa fi safuu hin beektu. Rakkoon walxaxaan Oromiyaa keessatti muldhatu kana irraa kan madde. BARA DHUFEE DARBU MARA OROMOO FAKKAATANII KAN ILMAAN OROMOO FIXAN, DALDALTOOTA “EENYUMAAN ISAANII” DHOKSAA TA’EEDHA. Daldalli siyaasaa kan akkanaa isa dhumaatiif biyya Oromoo keessaa dhabamu qaba.
  Kanaafuu, BASAASTOTAA fi GAR-LAMEE (Middle-Runners) qabsoo abbaa biyyummaa jalatti dhokatanii, bara dufee darbu mara ilmaan Oromoo ficcisiisuu aadaa godhatan, ofkeessaa buqqisuun yommiyyuu caalaa DHIMMA BELBELTUU ta’ee argameera. Yeroo ammaa kana, Oromoo cabsanii WBO balleessuudhaaf jecha, QARSHIIN Abiy Ahmad Ayyaan-Laallattoota bituudhaaf dhangalaasu, BILIYOONA (BILLION) heddutti kan shallagamu akka ta’e nibeekkama.

  Jaarraa 21ffaa keessatti, ‘daldalli siyaasaa’ kan Oromoo balleessuu irratti hundaa’e, baldhinaan akka gaggeeffamaa jiru gadi fageenyaan quba qabna. “Otuu beeknuu huuba waliin,” jedha Oromoon. Diina waliin wal-irratti hin duullu jenneetti beekaatuma obsinee laalaa jirra malee, yakki karaa “Xawalwwaallotaa” fi “Ayyaan-Laallattootaatiin” ummata Oromoo irratti hojjatamu, kan daangaa darbeedha. Wanti hundinuu yeroo isaa eeggatee ifa ba’uu eegaleera. Ammaan booda, qabsoon ”daldaltoota siyaasaa” irratti godhamu KAN HAMMAATE TA’A. Waggoota 44 darban guutuu (1978-2022), WEERARTOOTA yakkamtoota waliin ilmaan saba fixanii ficcisiisanii ABBOOTII QABEENYAATA’UUN aadaa warra ITOOPHIYUMMAA LEELLISANII ta’eera. Kana jechuun, ummanni Oromoo dachee isaa badhaatuu dhuunfatee nagayaa jiraachuudhaaf, hunda dura, DIINA ISA FAKKAATEE WEERARTOOTA waliin jireenya isa dhoowwe irratti duula dhumaa godhuu qaba.

  Akkuma sila jedhe, warri gantummaa filatanii, qarshiidhaan bitamanii, qabeenya horatan, quphattoota Minilikiitiif meeshaa ta’anii Oromoo cabsuu jireenya godhataniiru. WEERARTOONNI soda tokko malee ifatti gadi bayanii “Oromummaan badu qaba,” “Oromoon biyya hin qabu,” jedhanii akka lallaban godhaniiru. Diraamaan diinummaa kan ‘maqaa Oromummaatiin’ ummata Oromoo irratti hojjatamu, gadi fageenyaan hubatamuu qaba. WAAN UMMANNI OROMOO YAKKAMTOOTA WEERARTOOTAAF TUMSAN OFKEESSAA QULQULLEESSUU DADHABEEF, hardha jaarraa 21ffaa keessatti, ‘saamtonni’ isa keessaa bayan, ilmaan sabaa fixanii diina mootomsaniiru. Farri daldala siyaasaa irratti hundaa’ee ummata keenya jireenya dhoowwaa jiru kun, hatattamatti furmaata waaraa argachuu qaba.

  BOORA’U MALEE QULQULLAA’UUN HIN DANDA’AMU.

 4. Is PP’s Negotiation Drama in Nairobi Aimed at Hijacking OLA’s Shining Achievement (Victory)?
  _________________________________
  In Ethiopian history, every political change (power shift) is followed by complex problems, genocidal violence and ethnic cleansing simply because the intervention of ’biased foreign powers’ often leads to empowering incompetent, unscrupulous and dishonest individuals who not only work as foreign agents, but also colonize their own people. This was what happened in Ethiopia after 1974, 1991 and 2018. Abiy Ahmad came to power illegally through ‘delusional conspiracy’ and still those who brought this ‘terrorist criminal’ to power tend to buy time for him. Playing unfair games with Abiy is dangerous. If the DRAMA of NEGOTIATION IN NAIROBI (KENYA) is to save the “Prison House” Ethiopian empire of ‘Menelikians,’ then those who work for Abiy Ahmad as ‘INVISIBLE SPYIES’ (basaastuu hin muldhanne) will suffer the consequence of playing dirty political games in favour of ‘Nafxanya hegemony.’ We will never allow anyone who tries to “negotiate Oromo freedom.” Abiy Ahmad has declared “Genocidal War” (Zamacha Minilik) on the Oromo nation. The Oromo Liberation Army (OLA) is now BLEEDING to “DECOLONIZE” the colonized territory (Oromia). THERE HAS NEVER BEEN A TIME IN HISTORY WHEN A COLONIZED NATION ACHIEVED ITS FREEDOM THROUGH NEGOTIATION. “NON-VIOLENT RESISTANCE” IN OROMIA IS NOW DEAD. ARMED STRUGGLE IS THE ONLY SOLUTION TO BILXIGINNAA’S “GENOCIDAL WAR” AND “FASCISM” IN OROMIA. THE AGENDA OF ‘NEGOTIATION MUST BE RAISED AFTER THE REMOVAL’ OF ABIY AHMAD.

  When the TPLF seized power in 1991 with the help the United States, the Oromo Liberation Army was ready to defend its territory (Oromia) against the occupying force of Tigray and Eritrea. The “figure-headed” OLF leaders, Lencho Leta (Yohannes Leta) and Gelasa Dilbo (Yohannes Benti) accepted the “Sham Negotiation” and “Military Encampment” plan designed by the United States, TPLF and EPLF. The “Military Encampment Conspiracy” resulted in the death of 40,000 Oromo Liberation Army (OLA). At present, Abiy Ahmad and his supporters are terribly panicked by OLA’s ‘DECISIVE VICTORY’ over “PP’s” “PROXY WAR.” The so-called NEGITIATION PLAN IN NAIROBI could possibly aim at “HIJACKING” OLA’S ARMED STRUGGLE for FREEDOM.

  The QEERROO “Non-Violent Revolution” of 2014-2016 and the unparalleled sacrifice the ‘Patriotic Force’ paid, forced the TPLF to relinquish power in 2018. The monument victory achieved by Qeerroo and the peaceful transition was HIJACKED by Abiy Ahmad who was brought to power by the United States. The business-as-usual way of thinking does not work anymore.

 5. Is PP’s Negotiation Drama in Nairobi Aimed at Hijacking OLA’s Shining Achievement (Victory)?

  [REVISED VERSION]
  ________________________________________
  In Ethiopian history, every political change (power shift) is followed by complex problems, genocidal violence and ethnic cleansing simply because the intervention of ’biased foreign powers’ often leads to empowering incompetent, unscrupulous and dishonest individuals who not only work as foreign agents, but also colonize their own people. This was what happened in Ethiopia after 1974, 1991 and 2018. Abiy Ahmad came to power illegally through ‘delusional conspiracy’ and still those who brought this ‘terrorist criminal’ to power tend to buy time for him. Playing unfair games with Abiy is dangerous. If the DRAMA of NEGOTIATION IN NAIROBI (KENYA) is to save the “Prison House” Ethiopian empire of ‘Menelikians,’ then those who work for Abiy Ahmad as ‘INVISIBLE SPYIES’ (basaastuu hin muldhanne) will suffer the consequence of playing dirty political games in favour of ‘Nafxanya hegemony.’ We will never allow anyone who tries to “negotiate Oromo freedom.” Abiy Ahmad has declared “Genocidal War” (Zamacha Minilik) on the Oromo nation. The Oromo Liberation Army (OLA) is now BLEEDING to “DECOLONIZE” the colonized territory (Oromia). THERE HAS NEVER BEEN A TIME IN HISTORY WHEN A COLONIZED NATION ACHIEVED ITS FREEDOM THROUGH NEGOTIATION. THE “NON-VIOLENT RESISTANCE” IN OROMIA IS NOW DEAD. ARMED STRUGGLE IS THE ONLY SOLUTION TO BILXIGINNAA’S “GENOCIDAL WAR” AND “FASCISM” IN OROMIA. THE AGENDA OF ‘NEGOTIATION MUST BE RAISED AFTER THE REMOVAL’ OF ABIY AHMAD.

  When the TPLF seized power in 1991 with the help of the United States, the Oromo Liberation Army was ready to defend its territory (Oromia) against the occupying force of Tigray and Eritrea. The “figure-headed” OLF leaders, Lencho Leta (Yohannes Leta) and Gelasa Dilbo (Yohannes Benti) accepted the “Sham Negotiation” and “Military Encampment” plan designed by the United States, TPLF and EPLF. The “Military Encampment Conspiracy” resulted in the death of 40,000 Oromo Liberation Army (OLA). At present, Abiy Ahmad and his supporters are terribly panicked by OLA’s ‘DECISIVE VICTORY’ over “PP’s” “PROXY WAR.” The so-called NEGOTIATION PLAN IN NAIROBI could possibly aim at “HIJACKING” OLA’S ARMED STRUGGLE for FREEDOM.

  The QEERROO “Non-Violent Revolution” of 2014-2016 and the unparalleled sacrifice the ‘Patriotic Force’ paid, forced the TPLF to relinquish power in 2018. The monumental victory achieved by the Qeerroo and the peaceful transition was HIJACKED by Abiy Ahmad who was brought to power by the United States. The business-as-usual way of thinking does not work anymore. Enough is enough. THE OROMO SONS and DAUGHTERS ARE BLEEDING NOT LIVE IN A “COSMETIC COLONIAL WORLD” OF MENELIKIANS. Abiy Ahmad and the “MIDDLE-RUNNER” political traders cannot and will not overjoy on the grave of OUR HERO MARTYRS.

 6. Jaarraa 21ffaa Keessatti, Itoophiyummaa Weerartootaa Jiraachisuuf Dhama’uun, Yakka Dhiifama Hin Qabne: Osoo Lolli Duguuggaa Sanyii (Zamacha Minilik) Oromoo Irratti Labsamee Jiru, Qabsoo Hidhannoo Kan Diina Raase Ukkaamsuuf Shira Xaxuun, Abidda Hin Dhaamne Ofirratti Bobeessuudha
  ____________________________________
  Seenaa saboota bilisummaaf lolatanii keessatti, qabsoon ”HIDHANNOOTII” fi qabsoon ”KARAA NAGAYAA” kan WAL-UTUBU malee, kan WAL-FALLESSUU miti. Kana jechuun, yoomillee taanaan, gareen qabsoo NAGAYAA gaggeessu, diina qawwee hidhatee ummata isaa fixuuf tumsa ta’ee, garee HIDHATEE WEERARTOOTAAN LOLU akka hiikkatu gaafii dhiyeessee hin beeku. Wanti maqaa qabsoo karaa nagayaatiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru garuu kanaan faallaadha. Weerartoota ”PP” kan ummata keenya fixaa jiran osoo argan, ija cufatanii, LOLA BILISUMMAAF gaggeeffamu gufachiisuudhaaf ’dhakaa garagalchuun,’ diinaaf ulee ta’uudha. Yakka bara 1991 ’LEENCOO LATAA’ faati qabsaa’ota Oromoo, keessattuu WBO irratti hojjatan san deebisuuf raafamuun, DHIIGA ILMAAN OROMOO IRRATTI QOOSUUDHA.

  Akkuma ammaan dura jala sararee barreessetti, seenaa qabsoo Oromoo keessatti, kan QABSOO OROMOO GURGURATANII, OROMOO FICCISIISANII, bara dhufee darbu mara WEERARTOOTA AANGOMSAN, WARRA FUULA LAMA MULDHISANII, ALBEE LAMAAN NYAATUU aadaa godhataniidha. Ammas INJIFANNOO WBOn GALMEESSAA JIRU KANA UKKAAMSUUDHAAF jecha shira guyyaa guyyaan ”PP” waliin hojjatamaa jiru quba qabna. Haalli akkanaa kun isaa dhumaatiif dhaabbachuu qaba. Yoo kun ta’uu baate, gatiin warri DALDALA SIYAASAA jireenya godhatan kafalan ulfaataa dha.

  OSOO ABIY AHMADII fi WEERARTOONNI DHIIGA SABA KEENYAA DHANGALAASAN BIIYYA OROMOO KEESSAA HIN QULQULLAA’IN, WAA’EE ARAARAA SOBAA HAFARSSUUN, DIINAAF HUMNA TA’UU DHA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: