(Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO)

Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO) akeeka siyaasaa ABO qabatee uummata Oromoo cunqursaa fi saamicha jalaa baasuun rarraga bilisummaan gahuuf dirqama guddaa qaba. Gabaasi uummata keessaa Horro Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessaa nu dhaqabaa jiru ammoo yakkamtooti tokko tokko maqaa WBO dhahachuun uummata keenya irratti saamichaa fi doorsisa irraan gahaa jiraachuu dha. Qaamni yakka kana raawwachaa jiru kamuu kan WBO bakka hin buune, ergama diinaa kan qabu, sadoo mataa isaaf dhaabbate ykn sirna dhablee waan ta’eef ajajaan ol’aanaa ABO-WBO akka tarkaafii feesisu fudhatu hubachiisa.

Saamichii fi uummata irratti roorrisuun faallaa naamusa WBO fi aadaa WBO keessatti balfamaa dha. WBOn wareegama lubbuu kan baasaa jiruufs akeeka eebbifamaa kudhaammateeti. Warri gochaa fokkataa kana raawwatan wareegama WBOn lubbuu isaa qaalii saba isaaf baasaa jirutti cilaattii dibuuf akka ta’e beekamuu qaba. Gochaan uummata saamuu, itti roorrisuu fi doorsisuun ulaagaa kamiinuu WBO biratti kan fudhatama hin qabne dha.

Waan ta’eef, WBOn gochaa gosa kanaa raawwatamu ta’ee ilaaluuf obsa hin qabu. Kanaaf, ajajooti WBO naannoo keessa jirtan keessattis yakkamtoota saamichaa uummata irratti gaggeessanii fi uummata irratti roorrisan tohachuun akka seeratti dhiheessitan ykn tarkaanfii feesisu fudhachuun haqa uummata keenyaa eegdan ajajaan ol’aanaa ABO-WBO hubachiisa.

Injifannoo Ummata Oromoof!
Sadaasa 23, 2021
Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO

By olaspox

2 thoughts on “Uummata Saamuun Yakka Ol’aanaa Dha!”
  1. Those Oromo soldiers who “defect” to OLA from time to time, should be “strictly checked.” Some of them could be agents (spies) of the Nafxanyaa regime of Abiy Ahmad. Another important point is that “foreign powers” can also “clandestinely” (secretly) hire “infiltrator mercenaries” and criminals. It is, therefore, imperative to take high level precautions. In the Oromia regions that are liberated by OLA, the “remnants” and/or secret agents of the BILXIGINA (PP) regime (cabinet, militia, cadres, others), should be “seriously controlled” until their innocence is proved. Most importantly, I recommend that under all OLA’s ‘CHAIN of COMMANDS’ of all Oromia’s regions, there should be “OLA’s SECURITY ORGANS” which can control and/or carry out SERVELLIANCE” both within and outside of OLA.

  2. We Oromos have unforgottable scars . Scars of wounds not caused by enemies but buy ours insiders. So, OLA’s every step and action should be very cautious enterally.

Leave a Reply