3 thoughts on “OLA holding Public Consultation Session (Gumi-Eldalo district, Gujji)

  1. Qabsoon hadhooftu iyyuu bu’aan isaa mi’aawaa dha.
    Jabaadhaa! Waaqayyo irree isiniif haata’au.
    Imimaan sabakeenyaa haquuf isiniin haagawu.
    Bilisumaa Sabri keenyi hawwee,dheebootee jiruuf eebuu kan irraa kuutu isin haagodhu.
    Amma bariyuufi dukkanichis darbuufi jabaadha! jabaadhaa!

Leave a Reply

Previous post Abbaan Irree Tumsa Sabaa fi Sablammootaan Bakkaa Ka’a!
Next post Ibsa Gabaabaa (Hagayya 20, 2021)
%d bloggers like this: