By olaspox

3 thoughts on “OLA holding Public Consultation Session (Gumi-Eldalo district, Gujji)”
  1. Qabsoon hadhooftu iyyuu bu’aan isaa mi’aawaa dha.
    Jabaadhaa! Waaqayyo irree isiniif haata’au.
    Imimaan sabakeenyaa haquuf isiniin haagawu.
    Bilisumaa Sabri keenyi hawwee,dheebootee jiruuf eebuu kan irraa kuutu isin haagodhu.
    Amma bariyuufi dukkanichis darbuufi jabaadha! jabaadhaa!

Leave a Reply